Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

ACTION: Activiteiten

Name: ACTION

Catalog: AccountView

Label: Activiteiten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACT_ABS

string(80)

Korte omschrijving

 

ACT_ADDR

string(4)

Adres in landafhankelijke indeling (memo)

 

ACT_AGEND

boolean

Agenda-activiteit

 

ACT_CNG

boolean

Door cli�nt bijgewerkt

 

ACT_CODE

string(10)

Activiteitnummer

 

ACT_DESC

string(4)

Notitie activiteit

 

ACT_FINISH

datetime

Einddatum/-tijd

 

ACT_OWN

string(10)

Taakuitvoerder

 

ACT_PRIOR

string(10)

Prioriteit

 

ACT_RESP

decimal

Verantwoordelijke

 

ACT_SRC

decimal

Oorspronkelijk verantwoordelijke

 

ACT_START

datetime

Begindatum/-tijd

 

ACT_STAT

int32

Activiteitstatus

 

AREA_MAIN

string(10)

Act.hoofdgebd

 

AREA_SUB

string(10)

Act.subgebied

 

CALL_SRC

string(1)

Bron

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMPL_PERC

decimal

Percentage voltooid

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CRS_NUM

string(10)

Activiteitnummer

 

DEF_NR

string(5)

Issuecode

 

DUE_DATE

datetime

Streefdatum taakvoltooiing

 

EMP_NR

string(10)

Medewerker

 

END_DATE

datetime

Einddatum

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

MAIL_BUS

string(50)

E-mail zakelijk

 

MSG_DATA

string(4)

Verwerkte berichten

 

OPP_CODE

string(10)

Opportunity

 

OTLK_KEY

string(32)

Unieke sleutel van bericht in Outlook

 

OTLK_MSG

string(4)

Outlook-bericht (XML)

 

PAR_XML

string(4)

Parameters

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PP_CODE

string(10)

Contactpersoon

 

PP_GENDER

string(10)

Geslacht contactpersoon

 

PREV_ACTID

string(10)

Vorige activiteit

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

REP_INTERV

decimal

Interval

 

REP_TYPE

decimal

Herhaling activiteit

 

REPR_TY

decimal

Herhaalbaarheid

 

RET_CALL

string(20)

Terugbelnummer

 

START_DATE

datetime

Begindatum

 

SUB_NR

string(10)

Bedrijf

 

TIM_ID

string(10)

Identificatie urenregistratieregel

 

TIM_POST

boolean

Naar urenregistratie doorboeken

 

TRAV_FIN

int32

Reistijd eind

 

TRAV_START

int32

Reistijd begin

 

VIS_ADDRES

string(4)

Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer