Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

ADM_LIST: Administraties

Name: ADM_LIST

Catalog: AccountView

Label: Administraties

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ADM_ARCH

boolean

Gearchiveerd

 

ADM_CODE

string(10)

Administratiecode

 

ADM_COMM

string(4)

Notitie administratie

 

ADM_DESC

string(40)

Administratienaam

 

ADM_DIR

string(200)

Mapnaam administratie

 

ADM_HOLD

string(10)

Naam holding-administratie

 

ADM_HOLD2

string(10)

Naam holding-admin intern

 

ADM_MODEL

boolean

Voorbeeldadministratie

 

ADM_PREV

string(10)

Administratie vorig jaar

 

ADM_REMOTE

boolean

Administratie op andere vestiging

 

ADV_ORG

boolean

Advies: organiseer administratie

 

ALL_TBL

boolean

Administratiebestanden niet beperken

 

ATS_CODE

string(20)

Cli�ntcode

 

ATS_DESC

string(40)

Omschrijving

 

ATS_EXTRA

string(10)

Extra veld

 

ATS_LOC

string(10)

Vestigingscode

 

ATS_YEAR

string(10)

Boekjaar

 

BLCK_DATE

datetime

Geblokkeerd op datum/tijd

 

BLCK_USER

string(20)

Geblokkeerd door gebruiker

 

BLCK_USRV

string(10)

Geblokkeerd (pictogram)

 

BOOK_DATE

datetime

Datum laatste boeking

 

CICO_DATE

datetime

Meegenomen op datum/tijd

 

CICO_USR

string(20)

Meegenomen door gebruiker

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNL_PCT

decimal

Deelnamepercentage holding

 

CNL_PCT2

decimal

Deelnamepercentage holding intern

 

DBC_NAME

string(8)

Databasenaam administratie

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INST_CODE

string(5)

Installatie

 

LIC_CNG

boolean

Licentie gewijzigd

 

MC_BLOCK

boolean

Geblokkeerd voor multicli�nt telebankieren

 

MSG_DEST

string(40)

Berichtbestemming

 

MSG_STGY

string(25)

Berichtklasse

 

NET_USE

boolean

Netwerkgebruik administratie

 

ORG_ADM

boolean

Administratie moet worden georganiseerd

 

SCHED_BLK

boolean

Geblokkeerd voor alerts

 

SYNC_LOG

boolean

Stamgegevens uitwisselen

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer