Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

ADM_PRF2: Administratie-instellingen tabel 2

Name: ADM_PRF2

Catalog: AccountView

Label: Administratie-instellingen tabel 2

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_CRED

string(10)

Verzamelrekening crediteuren

 

ACCT_DEB

string(10)

Verzamelrekening debiteuren

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

ADM_COMPL

string(10)

Referentie-administratie

 

ADM_EMAIL

string(50)

E-mailadres bedrijf

 

ADM_FAX

string(25)

Faxnummer bedrijf

 

ADM_PHONE

string(25)

Telefoonnummer bedrijf

 

ADM_URL

string(60)

Website bedrijf

 

ADV_REBOOK

boolean

Advies: herboek administratie

 

AG_DEBLEN

int32

Lengte debiteurnr in betalingskenmerk acceptgiro

 

AG_INVLEN

int32

Lengte factuurnr in betalingskenmerk acceptgiro

 

AG_USEDEB

boolean

Debiteurnr gebruiken in betalingskenmerk

 

AP1_PREFIX

string(2)

Begintekens crediteurnummer

 

AR1_PREFIX

string(2)

Begintekens debiteurnummer

 

ATP_DEMO

datetime

Datum vrr in de tijd

 

AUDIT_ON

boolean

Audit Trail activeren

 

AUTH_EMP

string(10)

Fiatteringsmedewerker

 

AUTO_NUM

boolean

Debiteuren/crediteuren automatisch nummeren

 

BIV_PROF

string(10)

BIV-aangifteprofiel

 

BLK_DAILY

boolean

Dagboeken toevoegen niet toegestaan

 

BLK_HOURS

boolean

Geblokkeerde uren tonen

 

BLK_VAT

boolean

BTW-codes toevoegen niet toegestaan

 

BUD_PERSRT

int32

Budget per wk/mnd

 

CC_BBTP

decimal

Standaardwaarde jaarovergang kostenplaatsen

 

CC_STAT

decimal

Standaardwaarde status kostenplaatsen

 

CCNG_DATE

datetime

Laatste wijziging

 

CENDR_ART1

string(15)

Artikelcode 500 eenheden voor Cendris

 

CENDR_ART2

string(15)

Artikelcode 1000 eenheden voor Cendris

 

CENDR_ART3

string(15)

Artikelcode 2500 eenheden voor Cendris

 

CENDR_CRED

int32

Aantal eenheden toekennen aan Cendris-gebruikers

 

CHK_CLTCNG

int32

Cli�ntwijzigingen vastleggen

 

CIMP_FMT

decimal

Uitwisselingsformaat cli�nt-import/-export

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CLT_LEMP

string(10)

Relatietype vertegenwoordiger cli�nt

 

CLT_MSG

string(4)

Notificatietekst voor bericht

 

CLTA_MAIN

string(10)

Activiteithoofdgebied cli�ntvraag

 

CLTA_SUB

string(10)

Activiteitsubgebied cli�ntvraag

 

CLTO_MAIN

string(10)

Activiteithoofdgebied cli�nt

 

CLTO_SUB

string(10)

Activiteitsubgebied cli�nt

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COLL_ADV

boolean

Voorschotnotaverrekeningen verzamelen

 

COMP_ID

string(10)

Bedrijfseenheid-ID

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

CPA_ACCT

string(80)

Naam kantoor

 

CPA_ADDR1

string(80)

Adres kantoor

 

CPA_CAPPR

boolean

Cli�nt moet aangifte fiatteren

 

CPA_CITY

string(35)

Plaats kantoor

 

CPA_CNT

string(2)

ISO-landcode kantoor

 

CPA_CTRY

string(30)

Land kantoor

 

CPA_PHONE

string(25)

Telefoonnummer kantoor

 

CPA_POBOX

string(80)

Postadres kantoor

 

CPA_POCITY

string(35)

Plaats postadres kantoor

 

CPA_POCODE

string(10)

Postcode postadres kantoor

 

CPA_POST

string(10)

Postcode kantoor

 

CPA_STEXT

string(10)

Adres-toevoeging kantoor

 

CPA_STNR

string(10)

Huisnummer kantoor

 

CPA_STREG

string(40)

Adres-regio kantoor

 

CPA_STRT

string(60)

Straatnaam kantoor

 

DEL_WDAY

boolean

Alleen leveren op werkdagen

 

DETAX_OFF

string(4)

Belastingkantoor

 

DETAX_STAT

string(4)

Deelstaat

 

DFLT_PAR

string(10)

Standaardvennoot

 

DIM_DEF

string(4)

Dimensiedefinitie

 

DISP_INV

boolean

Automatische betalingen blokkeren

 

DJ_EXT_SP

string(3)

Systeemdagboek in-/verkoopfacturen

 

DOC_FONT

string(40)

Documentlettertype

 

DOS_LDP

decimal

Laatst afgeschreven periode

 

DSP_COL

int32

Afdrukkolom som

 

DSP_COL_H

int32

Afdrukkolom tabelkop

 

DYN_HSTAL

boolean

Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken

 

DYN_HSTTL

boolean

Urenhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken

 

EDIC_CLT

string(25)

Relatiecode cli�nt

 

EDIC_VADIF

string(10)

Rekening BTW-verschillen (EDI-Circle)

 

EXP_AUTH

boolean

Declaratievoorstellen fiatteren

 

EXP_CHGACT

int32

Restbedr na wijz te fact bedr annuleren/uitstell

 

EXP_CHGLN

int32

Wijziging aanbrengen

 

EXP_DIFDIV

int32

Verdeling regelbedrag

 

EXP_IMP

datetime

Exportdatum laatste import

 

EXP_PRNSO

boolean

Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact

 

FDIM_DEF

string(4)

Financieel (Dimensies)

 

FNT_ALGN_C

int32

Tekst uitlijnen

 

FNT_ALGN_Y

int32

Bedragen uitlijnen

 

FNT_BOLD_C

boolean

Somtekst vet

 

FNT_BOLD_Y

boolean

Sombedragen vet

 

FNT_UNDR_Y

int32

Som onderstrepen

 

GRAY_ACTM

string(10)

Graydon-activiteithoofdgebied

 

GRAY_ACTS

string(10)

Graydon-activiteitsubgebied

 

GRAY_CPLIM

boolean

Automatisch kredietlimiet bij debiteur overnemen

 

GRAY_CRACT

boolean

Graydon-activiteit aanmaken

 

GRAY_DAYS

int32

Graydon-ophaalinterval

 

GRP_EMP

boolean

Verdicht journaliseren

 

HD1_FONT

string(40)

Lettertype kop 1

 

HD2_FONT

string(40)

Lettertype kop 2

 

HD3_FONT

string(40)

Lettertype kop 3

 

HOUR_PX

decimal

Uurtarief journaliseren

 

ICL_RANGE

int32

Aangifteperiode ICP

 

ID_COLOR

int32

Administratie-achtergrondkleur

 

IN_PAGEAPR

boolean

Voorraadbladzijde fiatteren verplicht

 

INCL_ADD

boolean

Verplichte artikelen automatisch toevoegen

 

INO_STGY

decimal

Invoerwijze invent.opdr

 

INO_TR_COD

string(10)

Transactiecode

 

INT_ASS

string(20)

Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners

 

INT_BECON

string(17)

BECON-nummer

 

INT_CNAME

string(35)

Contactpersoon intermediair

 

INT_NAME

string(35)

Naam kantoor elektronische aangifte

 

INT_USE

boolean

Aangiften worden door intermediair verzorgd

 

KVK_NR

string(10)

Kamer van Koophandel-nummer

 

MSG_BONUS

boolean

Bonusartikelen melden

 

MSG_CROSS

boolean

Cross-sellingsartikelen melden

 

MSG_EXCL

boolean

Uitsluitingsartikelen melden

 

MSG_INCL

boolean

Verplichte artikelen melden

 

MSG_REPLA

boolean

Alternatieve artikelen melden

 

MSG_UP

boolean

Up-sellingsartikelen melden

 

NUM_LEN

int32

Debiteur-/crediteurnummerlengte

 

OWN_HOURS

string(1)

Urenweergave

 

OWN_INV

string(1)

Declaratievoorstelweergave

 

OWN_OI

string(1)

Factuurweergave

 

OWN_PROJ

string(1)

Projectweergave

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PICK_STGY

string(25)

Magazijn-pakstrategie

 

PJ_ALL

boolean

Ook kostenplaatsen in projectenoverzicht tonen

 

PJ_COMM1

string(40)

Omschrijving conceptfacturen

 

PJ_HIER1

string(10)

Projecthi�rarchie 1

 

PJ_HIER2

string(10)

Projecthi�rarchie 2

 

PJ_HIER3

string(10)

Projecthi�rarchie 3

 

PJ_INVAD

string(15)

Factuurartikel voorschotten

 

PJ_INVDESC

string(40)

Factuuromschrijving

 

PJ_INVFA

string(15)

Factuurartikel vaste bedragen

 

PJ_MIN

int64

Minimumfactuurbedrag projecten

 

PJ1_BBTP

decimal

Standaardwaarde jaarovergang projecten

 

PJ1_BUDTP

decimal

Standaardwaarde budgett.methode projecten

 

PJ1_STAT

decimal

Standaardwaarde status projecten

 

PJB_DEC

decimal

Aantal decimalen projectbewaking

 

PMT_ARTS

string(2)

Artikelnummer voor transito

 

PMT_CHQ

boolean

Betaling per cheque

 

PMT_CRECV

boolean

Alle bankkosten tlv begunstigde

 

PMT_CSEND

boolean

Kosten andere banken tlv opdrachtgever

 

PMT_DESC

string(80)

Omschrijving voor DNB

 

PMT_FAST

boolean

Spoedbetaling buitenland

 

PMT_GOODS

string(2)

Goederencode

 

PMT_ORD1

string(2)

Code betalingsinstructie 1

 

PMT_ORD2

string(2)

Code betalingsinstructie 2

 

PMT_ORD3

string(2)

Code betalingsinstructie 3

 

PMT_ORD4

string(2)

Code betalingsinstructie 4

 

PMT_TYPE

string(2)

Deviezenverantwoording

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

PO_COMM2

string(40)

Standaardomschrijving ontvangst

 

PO_COMM3

string(40)

Standaardomschrijving inkoopfactuur

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

PRJ_PERIOD

int32

Projectperiode

 

QD_CALC

decimal

Berekeningsmethode prijsafspraken

 

QD_SPL

boolean

Regels samenvoegen per artikelcode

 

QD_VIEW

decimal

Staffelweergave

 

QT_ACT

boolean

Offerte-activiteiten aanmaken

 

QT_ACTM

string(10)

Offerte-activiteithoofdgebied

 

QT_ACTP

string(10)

Offerte-activiteitprioriteit

 

QT_ACTSACC

string(10)

Offerte-activiteitsubgebied offerte accepteren

 

QT_ACTSCHG

string(10)

Offerte-activiteitsubgebied offerte wijzigen

 

QT_ACTSDEF

string(10)

Offerte-activiteitsubgebied definitieve offerte

 

QT_ACTSORD

string(10)

Offerte-activiteitsubgebied verkooporder aanmaken

 

QT_ACTSREJ

string(10)

Offerte-activiteitsubgebied offerte afwijzen

 

QT_FILE

string(100)

Bestandsnaam offerte

 

QT_LNKDEB

boolean

Offertedocument aan bedrijf koppelen

 

QT_QTAPR

boolean

Offerte fiatteren verplicht

 

QTAUTH_CHK

string(4)

Fiatteringscontroles offertes

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

RELT_CMCM1

string(10)

Hoofdvestiging bij bedrijf

 

RELT_CMCM2

string(10)

Dealer bij bedrijf

 

RELT_CMCM3

string(10)

Accountant bij bedrijf

 

RELT_OPCM1

string(10)

Bedrijf bij opportunity

 

RELT_OPCM2

string(10)

Concurrent bij opportunity

 

RELT_OPEMP

string(10)

Medewerker bij opportunity

 

RELT_PJCM1

string(10)

Opdrachtgever bij project

 

RELT_PJEMP

string(10)

Projectleider bij projecten

 

REM_ACT

boolean

Aanmaningactiviteit aanmaken

 

REM_ACTM

string(10)

Aanmaningactiviteithoofdgebied

 

REM_ACTP

string(10)

Aanmaningactiviteitprioriteit

 

REM_ACTS1

string(10)

Aanmaningactiviteitsubgebied 1

 

REM_ACTS2

string(10)

Aanmaningactiviteitsubgebied 2

 

REM_ACTS3

string(10)

Aanmaningactiviteitsubgebied 3

 

RTF_FNT

string(40)

Lettertype vrije tekst

 

SBS_DEL_AO

boolean

Eenmalige artikelen na fact uit abonn verwijderen

 

SBS_EXPL

boolean

Samengesteld artikel in abonnement exploderen

 

SBS_PRNSO

boolean

Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact

 

SBS_TGT

int32

Abonnement genereren als

 

SG_CODE

string(10)

Standaardversie

 

SI_INVAPR

boolean

Verkoopfactuur fiatteren verplicht

 

SI1_INV

int32

Factuurnummer uitdelen

 

SIAUTH_CHK

string(4)

Fiatteringscontroles verkoopfacturen

 

SIGN_METH

int32

Ondertekeningsmethode

 

SO_COMM2

string(40)

Standaardomschrijving uitgifte-opdracht

 

SO_COMM3

string(40)

Standaardomschrijving verkoopfactuur

 

SO1_PRNSO

boolean

Definitieve factuur afdrukken bij genereren fact

 

SOAUTH_CHK

string(4)

Fiatteringscontroles verkooporders

 

SP_PICAPR

boolean

Uitgifte-opdracht fiatteren verplicht

 

SP_PICRET

boolean

Paklijst compleetmelden verplicht

 

SP_POSTADR

boolean

Postadres als afleveradres gebruiken

 

SPAUTH_CHK

string(4)

Fiatteringscontroles uitgifte-opdrachten

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straatnaam

 

SW_AANTAL

boolean

Aantal tonen

 

SW_GEWICHT

boolean

Gewicht tonen

 

SW_VENNOOT

boolean

Vennoot tonen

 

TAX_ID

string(10)

Sofinummer

 

TAX_NAME

string(35)

Contactpersoon bedrijf

 

TAX_PROF

string(10)

Aangifteprofiel

 

TBL_HD_FNT

string(40)

Lettertype tabelkop

 

TBL_LN_FNT

string(40)

Lettertype tabeltekst

 

TIM_APPR

boolean

Uurregels door projectleider fiatteren verplicht

 

TIM_AUCO

decimal

Automatisch compleetmelden

 

TIM_AUTOF

boolean

Urenbladzijde automatisch fiatteren

 

TIM_CHKCOO

decimal

Overschrijding controleren

 

TIM_CHKCOU

decimal

Onderschrijding controleren

 

TIM_EXTHR

boolean

Overwerk altijd extern

 

TIM_LNDS

boolean

Gebruik omschrijving ureninvoer bij journaliseren

 

TIM_OBLCST

boolean

Projectcode verplicht bij invoer

 

TIM_RATESE

string(4)

Volgorde extern tarief

 

TIM_RATESI

string(4)

Volgorde intern tarief

 

TIME_SHEET

decimal

Ureninvoer administratie

 

TX2_PROF

string(10)

Taxonomieprofiel

 

UPDT_HSTAL

int32

Artikelhistorie mj voor typen bijwerken

 

VAT_RANGE

int32

Aangifteperiode OB

 

VAT_RET_NR

string(14)

BTW-nummer OB

 

WM_FOOTSHW

boolean

Voettekst als watermerk op alle rapporten

 

WM_FOOTTXT

string(40)

Voettekst watermerk

 

WM_HEADSHW

boolean

Koptekst als watermerk op alle rapporten

 

WM_HEADTXT

string(40)

Koptekst watermerk

 

WM_IMGFILE

string(80)

Afbeelding watermerk

 

WM_IMGSHOW

boolean

Afbeelding als watermerk op alle rapporten

 

WM_TXTCOL

int32

Kleur tekst watermerk

 

WM_TXTFONT

string(40)

Lettertype tekst watermerk

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer