Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

ART_HDR: Artikelbladzijden

Name: ART_HDR

Catalog: AccountView

Label: Artikelbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

APX_LIST

string(5)

Prijslijst artikelprijzen

 

ASS_CODE

string(10)

Serienummer

 

AUTH_HIST

string(4)

Fiatteringshistorie

 

BLK_AMT

int64

Bedrag G-rekening

 

BLK_CUR

int64

Bedrag G-rekening VV

 

BV_AMT

int64

Bedrag UWV

 

BV_CUR

int64

Bedrag UWV VV

 

COMMENT1

string(40)

Omschrijving order

 

COMMENT2

string(4)

Externe notitie

 

COMMENT3

string(4)

Interne notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CPY_PRN

string(100)

Bestandsnaam kopiedocument

 

CPY_PRTYPE

string(40)

Printertype kopiedocument

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso

 

DEL_ADDR

string(4)

Afleveradres

 

DEL_CP

string(40)

Contactpersoon afleveradres

 

DEL_DATE

datetime

Leverdatum

 

DEL_MAIL

string(50)

E-mail afleveradres

 

DEL_WEEK

int32

Leverdatum (week)

 

DISC_CODE

string(2)

Betalingsconditie

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DJ_POST

boolean

Gejournaliseerd

 

DOC_NR

string(10)

Factuurbladzijdenummer

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXT_DESC

string(40)

Betalingsreferentie

 

EXT_ID

string(32)

Extern importnummer

 

EXT_TYPE

int32

Importtype

 

FILE_DATA

string(4)

Inhoud bestand kopiedocument

 

HDR_TYPE

decimal

Type voorraadmutatie (numeriek)

 

HDR_TYPEV

string(15)

Type voorraadmutatie

 

INV_CP

string(40)

Contactpersoon factuuradres

 

INV_DATE

datetime

Factuurdatum

 

INV_NR

string(10)

Document-/factuurnummer

 

INV_WEEK

int32

Factuurdatum (week)

 

LB_AMT

int64

Bedrag loonbelasting

 

LB_CUR

int64

Bedrag loonbelasting VV

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MAND_SEQ

int32

Incassomachtiging

 

OC_CUR

int64

Orderkosten VV

 

ORD_COST

int64

Orderkosten

 

ORD_CUR

int64

Totaal VV

 

ORD_DATE

datetime

Verk.orderdatum

 

ORD_NR

string(10)

Verk.ordernr

 

ORD_TOT

int64

Totaal

 

ORD_WEEK

int32

Verk.orderdatum (week)

 

PAC_NR

string(10)

Pakbonnummer

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_AMT

int64

Bedrag contante betaling

 

PAY_CUR

int64

Bedrag contante betaling VV

 

PAY_VAT

int64

BTW-bedrag aanbetaling

 

PAY_VATC

string(2)

BTW-code aanbetaling

 

PCT_LIST

string(5)

Prijslijst percentages

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PD_VAT

int64

BTW over betalingskorting

 

PDA_CUR

int64

Bedrag betalingskorting VV

 

PDV_CUR

int64

BTW over betalingskorting VV

 

PERIOD

decimal

Periode

 

PREF_DATE

datetime

Toegezegde leverdatum

 

PREF_WEEK

int32

Toegezegde leverdatum (week)

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

QT_ORD_NR

string(10)

Offertenummer

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

RPL_DEL

string(10)

Verzenddebiteur

 

RPL_INV

string(10)

Factuurdebiteur/crediteur

 

RPL_INVD

string(10)

Factuurdebiteur

 

SBS_NR

string(10)

Abonnement

 

SC_CUR

int64

Vervoerskosten VV

 

SEL_CODE

string(5)

Selectiecode

 

SG_CODE

string(10)

Versie

 

SHIP_COST

int64

Vervoerskosten

 

SHIP_MTH

string(10)

Vervoersmethode

 

SUB_CUR

int64

Subtotaal VV

 

SUB_TOT

int64

Subtotaal

 

TRN_BOOK

boolean

Transitorische verwerking

 

TRN_CNT

int32

Aantal perioden transitorische verwerking

 

TRN_START

int32

Beginperiode transitorische verwerking

 

VAT_CUR

int64

Totaal BTW-bedrag VV

 

VAT_ORD

int64

BTW-bedrag orderkosten

 

VAT_SHIP

int64

BTW-bedrag vervoerskosten

 

VAT_TOT

int64

Totaal BTW-bedrag

 

VC_ORD

string(2)

BTW-code orderkosten

 

VC_SHIP

string(2)

BTW-code vervoerskosten

 

VO_CUR

int64

BTW-bedrag orderkosten VV

 

VS_CUR

int64

BTW-bedrag vervoerskosten VV

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer