Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

ART_LINE: Artikelregels

Name: ART_LINE

Catalog: AccountView

Label: Artikelregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACT_COST

int64

Werkelijke kosten

 

ACT_PROC

int64

Werkelijke opbrengsten

 

AG_CODE

string(5)

Artikelgroepcode

 

AL_PROC

boolean

Artikelregel verwerkt

 

ART_AMT

int64

Artikelbedrag

 

ART_BM

boolean

Samenstelling

 

ART_CA

boolean

Samengesteld artikel

 

ART_CODE

string(15)

Artikelcode

 

ART_CUR

int64

Verkoop-/inkoopprijs per stuk VV

 

ART_DATE

datetime

Ontvangst-/leverdatum

 

ART_DESC1

string(40)

Omschrijving orderregel

 

ART_LEVEL

int32

Niveau samenstelling

 

ART_PX

int64

Verkoop-/inkoopprijs

 

ART_QTY

decimal

Aantal ontvangen/geleverd

 

ART_QTYP

decimal

Aantal ontvangen/geleverd (prijseenheid)

 

ART_QTYU

decimal

Aantal ontvangen/geleverd (eenheid)

 

ART_WEEK

int32

Ontvangst-/leverdatum (week)

 

BM_TAG

string(10)

Unieke sleutel artikelsamenstelling

 

COGS_AMT

int64

Bedrag kostprijs verkopen

 

COGS_QTY

decimal

Kostprijs aantal

 

COGS_SUSP

boolean

Kostprijsboeking uitgesteld

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CST_AMT

int64

Bedrag geboekt

 

CUR_AMT

int64

Valutabedrag

 

DECL_AMT

int64

Bedrag declarabel

 

DISC_AMT

int64

Kortingsbedrag

 

DISC_CUR

int64

Kortingsbedrag VV

 

DISC_PCT

decimal

Kortingspercentage

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

HDR_ID

string(10)

Unieke code van headerrecord

 

HDR_TYPE

decimal

Type voorraadmutatie

 

ICAT_CODE

string(1)

IS categorie goederenstroom

 

ICNT_SRC

string(2)

IS land van oorsprong

 

ICNT_TGT

string(2)

IS land van bestemming

 

INV_DESC

string(40)

Factuuromschrijving transactie

 

INV_NR

string(10)

Document-/factuurnummer

 

IS_CNTNR

decimal

IS container

 

IS_CUSTCD

string(2)

IS taric-code (douanecode)

 

IS_MONTH

decimal

IS datering

 

IS_WEIGHT

decimal

IS gewicht

 

ISHP_CODE

string(1)

IS vervoerswijze

 

ISXF_CODE

string(3)

IS statistische factorcode

 

ISYS_CODE

string(2)

IS stelsel

 

ITEM_DESC

string(40)

Omschrijving transactie

 

ITEM_QTY

decimal

Aantal

 

ITYP_CODE

string(1)

IS transactiecode

 

LINK_ID

string(10)

Koppeling projectjournaal

 

LOC_CODE

string(5)

Magazijnlocatie

 

ORD_QTY

decimal

Aantal besteld

 

ORD_QTYP

decimal

Aantal besteld (prijseenheid)

 

ORD_QTYU

decimal

Aantal besteld (eenheid)

 

ORG_ORDNR

string(10)

Oorspronkelijk ordernummer

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoort

 

PC_DIM

string(5)

Kostensoort als dimensie

 

PER_PROJ

decimal

Projectperiode

 

PIP_AMT

int64

Verwacht inkoopfactuurbedrag

 

PIP_CUR

int64

Verwacht inkoopfactuurbedrag VV

 

POL_ID

string(10)

Identificatie bestelregel

 

POP_AMT

int64

Verwacht ontvangstbedrag

 

POP_CUR

int64

Verwacht ontvangstbedrag VV

 

PREF_DATE

datetime

Toegezegde leverdatum

 

PREF_WEEK

int32

Toegezegde leverdatum (week)

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

PROJ_ID

string(10)

Identificatie declaratieregel

 

PROJ_TYPE

int32

Projecttype

 

PX_CALC

int64

Kostprijs (VVP / LIP / GIP)

 

PXDIF_AMT

int64

Prijsverschil inkoop

 

PXDIF_CUR

int64

Prijsverschil inkoop VV

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REC_BLKD

string(1)

Geblokkeerd

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REM_QTY

decimal

Aantal restpartij (LIFO/FIFO)

 

RES_ID

string(12)

Bronidentificatie

 

REVA_AMT

int64

Voorraadherwaarderingsbedrag

 

SELL_AMT

int64

Bedrag te factureren

 

SELL_QTY

decimal

Aantal te factureren

 

SPL_ID

string(10)

Code verkoop-/inkoopregel

 

TRN_DATE

datetime

Transactiedatum

 

UNT_CODE

string(10)

Eenheid

 

UNT_CODEP

string(10)

Prijseenheid

 

UNT_CUR

int64

Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid VV

 

UNT_PX

int64

Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid

 

VAT_AMT

int64

BTW-bedrag

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_CUR

int64

BTW-bedrag VV

 

WHS_CODE

string(5)

Magazijncode

 

XML_DATA

string(4)

Gegevens in XML-formaat

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer