Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

AUTH_PRO: Fiatteringsprofielen

Name: AUTH_PRO

Catalog: AccountView

Label: Fiatteringsprofielen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

APP_PI

int64

Maximaal fiatteringsbedrag inkoopfactuur

 

APP_PO

int64

Maximaal fiatteringsbedrag inkooporder

 

APP_QT

int64

Maximaal fiatteringsbedrag offerte

 

APP_SI

int64

Maximaal fiatteringsbedrag verkoopfactuur

 

APP_SO

int64

Maximaal fiatteringsbedrag verkooporder

 

AUTH_CODE

string(10)

Fiatteringsprofiel

 

AUTH_DESC

string(40)

Omschrijving fiatteringsprofiel

 

CHK_MAND

boolean

Fiatteringscontroles verplicht

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

IN_EDT1

boolean

Wijzigen als voorraadbladzijde ingevoerd

 

IN_EDT2

boolean

Wijzigen als voorraadbladzijde gefiatteerd

 

IN_PAGEAPR

boolean

Voorraadbladzijde fiatteren

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

PO_CNFAPR

boolean

Orderbevestiging fiatteren

 

PO_CNFCHK

boolean

Orderbevestiging controleren

 

PO_CNFREC

boolean

Ontvangst orderbevestiging

 

PO_EDT1

boolean

Wijzigen als inkooporder ingevoerd

 

PO_EDT2

boolean

Wijzigen als inkooporder gefiatteerd

 

PO_EDT3

boolean

Wijzigen als orderbevestiging ontvangen

 

PO_EDT4

boolean

Wijzigen als orderbevestiging gecontroleerd

 

PO_EDT5

boolean

Wijzigen als orderbevestiging gefiatteerd

 

PO_EDT6

boolean

Wijzigen als factuur ontvangen

 

PO_EDT7

boolean

Wijzigen als factuur gecontroleerd

 

PO_EDT8

boolean

Wijzigen als inkoopfactuur gefiatteerd

 

PO_INVAPR

boolean

Inkoopfactuur fiatteren

 

PO_INVCHK

boolean

Inkoopfactuur controleren

 

PO_INVREC

boolean

Ontvangst inkoopfactuur

 

PO_ORDAPR

boolean

Inkooporder fiatteren

 

QT_EDT1

boolean

Wijzigen als offerte ingevoerd

 

QT_EDT2

boolean

Wijzigen als offerte gefiatteerd

 

QT_QTAPR

boolean

Offerte fiatteren

 

SI_EDT1

boolean

Wijzigen als verkoopfactuur ingevoerd

 

SI_EDT2

boolean

Wijzigen als verkoopfactuur gefiatteerd

 

SI_INVAPR

boolean

Verkoopfactuur fiatteren

 

SO_CNFREC

boolean

Orderbevestiging retour

 

SO_CNFSND

boolean

Orderbevestiging afdrukken

 

SO_EDT1

boolean

Wijzigen als ingevoerd, niet gefiatteerd

 

SO_EDT2

boolean

Wijzigen als verkooporder gefiatteerd

 

SO_EDT3

boolean

Wijzigen als orderbevestiging afgedrukt

 

SO_EDT4

boolean

Wijzigen als orderbevestiging retour

 

SO_EDT5

boolean

Wijzigen als levering gefiatteerd

 

SO_EDT6

boolean

Wijzigen als pakbon afgedrukt

 

SO_EDT7

boolean

Wijzigen als pakbon compleet

 

SO_ORDAPR

boolean

Verkooporder fiatteren

 

SO_PACAPR

boolean

Uitlevering fiatteren

 

SO_PACCHK

boolean

Pakbon compleetmelden

 

SO_PACPRN

boolean

Pakbon afdrukken

 

SP_EDT1

boolean

Wijzigen als uitgifte-opdracht ingevoerd

 

SP_EDT2

boolean

Wijzigen als uitgifte-opdracht gefiatteerd

 

SP_EDT3

boolean

Wijzigen als paklijst compleet

 

SP_PICAPR

boolean

Uitgifte-opdracht fiatteren

 

SP_PICRET

boolean

Goederen terugmelden

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer