Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

CERT_LST: Certificaten

Name: CERT_LST

Catalog: AccountView

Label: Certificaten

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

CER_SERV

int32

Certificaatleverancier

 

CERT_INFO

string(4)

Certificaatdetails

 

CERT_NAME

string(250)

Naam

 

CERT_OWN

int32

Eigenaartype

 

CERT_TYPE

int32

Certificaattype

 

CERT_VOWN

string(64)

Eigenaar

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMP_CNTRY

string(20)

Land

 

COMP_DPT

string(40)

Afdeling

 

COMP_FAX

string(25)

Fax

 

COMP_KVK

string(8)

KvK-nummer

 

COMP_NADDR

string(80)

Adres

 

COMP_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

COMP_NCITY

string(35)

Plaats

 

COMP_NCODE

string(6)

Postcode

 

COMP_PADDR

string(80)

Postadres

 

COMP_PCITY

string(35)

Postadres plaats

 

COMP_PCODE

string(6)

Postcode postadres

 

COMP_PHONE

string(25)

Telefoon bedrijf

 

COMP_SCITY

string(35)

Statutaire plaats

 

COMP_SNAME

string(40)

Statutaire bedrijfsnaam

 

COMP_STORE

int32

Vestigingsnummer

 

COMP_TYPE

int32

Categorie

 

DOC_NR

string(10)

Dossiernummer

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

IS_ACTIVE

boolean

Actief

 

KEY_FILE

string(4)

Sleutelpaar

 

KEY_STAT

int32

Aanvraagstatus

 

PAIR_ID

string(10)

Code certificatenpaar

 

PWD_ASK

boolean

Wachtwoord vragen bij gebruik certificaat

 

PWD_HASH

string(59)

Gebruikersnaamwachtwoord-hash

 

REC_CUST

boolean

Aangepast

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REQ_BDATE

datetime

Geboortedatum aanvrager

 

REQ_EMAIL

string(50)

E-mailadres aanvrager

 

REQ_IDNR

string(20)

Nr identiteitsbewijs aanvrager

 

REQ_IDVAL

datetime

Id.bewijs geldig tot

 

REQ_INFIX

string(10)

Tussenvoegsel

 

REQ_INIT

string(10)

Voorletters aanvrager

 

REQ_LNAME

string(35)

Achternaam aanvrager

 

REQ_SEX

int32

Geslacht aanvrager

 

REQ_TYPE

int32

Type aanvraag

 

SUB_NR

string(8)

Abonneenummer

 

VAL_FROM

datetime

Geldig van

 

VAL_TO

datetime

Geldig tot

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer