Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

COMP_HDR: Ondernemingen

Name: COMP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Ondernemingen

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AI_ALLOWPR

boolean

Facturen via printservice AutoInvoice mogelijk

 

AI_API

string(36)

API-sleutel onderneming AutoInvoice

 

C_MDM_STRT

datetime

Startmoment synchronisatie met Visma.net

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMP_DESC

string(40)

Omschrijving onderneming

 

COMP_ID

string(10)

Ondernemingcode

 

DIM_FO

string(4)

Dimensies voor Financial Overview

 

DJIS_MSG

string(4)

Meldingen dagboekberichten

 

DJIS_PROCD

datetime

Laatste verwerking Dagboekberichten

 

EA_VAR

decimal

eAccounting-uitvoering

 

EV_CKEY

string(40)

Klant key (eVerbinding)

 

EV_CSEC

string(40)

Klant geheim (eVerbinding)

 

EV_ENTITY

string(20)

Bedrijfs-ID (eVerbinding)

 

EV_INTREQ

string(40)

Toegangsverzoekcode

 

EV_REQID

string(50)

E-mailadres (eVerbinding)

 

EXP_DATE

datetime

Verloopdatum

 

FO_ID

string(36)

ID van de administratie in Visma Online

 

GOCOMP_CNG

int32

Wijzignummer onderneming voor AV Go

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

IS_AUTOI

boolean

AutoInvoice-onderneming

 

IS_CON_APP

boolean

AccountView Contact (alleen-lezen)

 

IS_EVERB

boolean

eVerbinding-onderneming

 

IS_FO

boolean

Financial Overview-onderneming

 

IS_GO

boolean

AccountView Go

 

IS_SCAN

boolean

Scanboeken-onderneming

 

IS_VDC

boolean

Beschikbaar in IFA

 

KVK_NR

string(10)

Kamer van Koophandel-nummer

 

L_MDM_STRT

datetime

Laatste correcte synchronisatie met Visma.net

 

LIC_CHECK

string(10)

Controlenummer cli�ntlicentie

 

LIC_CODE

string(51)

Modulegegevens cli�ntlicentie

 

LIC_NAME

string(50)

Licentienaam cli�ntlicentie

 

LIC_SER

string(10)

Serienummer cli�ntlicentie

 

NMBRS_ID

string(20)

Nmbrs-bedrijfscode

 

ODP_ID

int32

Visma-ID onderneming

 

RES_MDM

boolean

Stamgegevens herstellen in MDM bij volgende sync

 

SB_DEPTCD

string(12)

Vestigingscode

 

SB_SBSNR

string(16)

YSB-nummer

 

SB_SPECS

string(10)

Specificatie

 

SYNC_END

datetime

Einde laatste synchronisatie

 

SYNC_MSG

string(4)

Melding laatste synchronisatie

 

SYNC_STAT

int32

Status laatste synchronisatie

 

SYNC_STRT

datetime

Start laatste synchronisatie

 

VAT_NR

string(14)

Fiscaal BTW-nr

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer