Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

CONTACT: Bedrijven (basisgegevens)

Name: CONTACT

Catalog: AccountView

Label: Bedrijven (basisgegevens)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_BAL

int64

Saldo

 

ACCT_BAL2

int64

Saldo te betalen

 

ACCT_LINK

int32

Type verzamelrekening

 

ACCT_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

ACCT_NR

string(10)

Verzamelrekening

 

ACCT_SND

string(10)

Klank bedrijfsnaam

 

ADDR_LINE1

string(40)

Adresregel 1

 

ADDR_LINE2

string(40)

Adresregel 2

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

ADM_DEAR

string(40)

Aanhef administratiecontactpersoon

 

ADMIN_CONT

string(40)

Administratiecontactpersoon

 

ADMIN_NAME

string(40)

Administratiecontactpersoon

 

ADMIN_PP

string(10)

Contactpersooncode

 

AI_NOWF

boolean

Ink.fact boeken in dagb 'Ink.f, geen workflow'

 

AIEI_MAND

boolean

Altijd system-to-system

 

AIEM_MAND

boolean

Altijd via e-mail AutoInvoice

 

AIPR_MAND

boolean

Altijd printservice AutoInvoice

 

AMT_DD

int64

Geselecteerd bedrag te ontvangen

 

AMT_DDMAX

int64

Maximumincassobedrag

 

AMT_PAY

int64

Geselecteerd bedrag te betalen

 

AMT_REC

int64

Te ontvangen

 

AMT_REST

int64

Restbedrag

 

AMT_REST2

int64

Restbedrag te betalen

 

APX_LIST

string(5)

Prijslijst artikelprijzen

 

AUTH_EMP

string(10)

Fiatteringsmedewerker

 

AUTO_INV

boolean

Facturering via AutoInvoice

 

BANK_AC_N1

string(34)

Bankrekening 1 relatie

 

BANK_AC_N2

string(34)

Bankrekening 2 relatie

 

BANK_ACC2

string(34)

Bankrekening 2

 

BANK_ACCT

string(34)

Bankrekening 1

 

BLK_ACCT

string(34)

Rekeningnummer G-rekening

 

BLK_BNK

string(10)

Bankcode G-rekening

 

BLK_DATE

datetime

Datum bewijs betalingsgedrag onderaannemer

 

BLK_EINV

boolean

G-rekeninginfo in elektronische facturen toestaan

 

BLK_IBAN

string(34)

IBAN G-rekening

 

BLK_PCT

decimal

Percentage G-rekening

 

BLK_SP

boolean

Geblokkeerd voor orders

 

BNK_CLEAR

boolean

Postbankrekening zuiver

 

BNK_CODE1

string(10)

Bankcode, bankrekening 1

 

BNK_CODE2

string(10)

Bankcode, bankrekening 2

 

BOS_CODE

string(10)

AccountView Server-code

 

BOX_CITY

string(35)

Plaats of plaats postadres

 

BV_NR

string(25)

Aansluitnummer UWV

 

BV_PCT

decimal

Percentage UWV

 

BV_SUB

string(10)

Crediteur UWV

 

C_CRIT_01

string(10)

Bedrijf lijstveld 1

 

C_CRIT_02

string(10)

Bedrijf lijstveld 2

 

C_CRIT_03

string(10)

Bedrijf lijstveld 3

 

C_CRIT_04

string(10)

Bedrijf lijstveld 4

 

C_CRIT_05

string(10)

Bedrijf lijstveld 5

 

C_CRIT_06

string(10)

Bedrijf lijstveld 6

 

C_CRIT_07

string(10)

Bedrijf lijstveld 7

 

C_CRIT_08

string(10)

Bedrijf lijstveld 8

 

C_CRIT_09

string(10)

Bedrijf lijstveld 9

 

C_CRIT_10

string(10)

Bedrijf lijstveld 10

 

C_YN_01

boolean

Bedrijf aankruisveld 1

 

C_YN_02

boolean

Bedrijf aankruisveld 2

 

C_YN_03

boolean

Bedrijf aankruisveld 3

 

C_YN_04

boolean

Bedrijf aankruisveld 4

 

C_YN_05

boolean

Bedrijf aankruisveld 5

 

C_YN_06

boolean

Bedrijf aankruisveld 6

 

C_YN_07

boolean

Bedrijf aankruisveld 7

 

C_YN_08

boolean

Bedrijf aankruisveld 8

 

C_YN_09

boolean

Bedrijf aankruisveld 9

 

C_YN_10

boolean

Bedrijf aankruisveld 10

 

CHN_ADRESS

string(4)

Postadres dealer

 

CHN_CITY

string(35)

Plaats dealer

 

CHN_CMAIL

string(50)

E-mail hoofdcontactpersoon dealer

 

CHN_CONT

string(50)

Hoofdcontactpersoon dealer

 

CHN_FAX

string(20)

Fax dealer

 

CHN_MAIL

string(50)

E-mail dealer

 

CHN_MEMB

boolean

Relatie is dealer

 

CHN_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam dealer

 

CHN_TEL

string(20)

Telefoon dealer

 

CHN_TYPE

string(10)

Dealerkanaal

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Datum laatste wijziging

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Gewijzigd door

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COC_CODE

string(15)

KvK-nummer

 

COMMENT1

string(4)

Notitie deb/cred

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

CPA_CODE

string(10)

Accountant

 

CR_AMT

int64

Creditbedrag

 

CRED_BAL

int64

Kredietruimte

 

CRED_LIM

int32

Kredietlimiet

 

CRED_SHOW

boolean

Ook als crediteur tonen

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_SIGN

string(1)

Valutasymbool

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso toegestaan

 

DEB_NR

string(10)

Extern debiteurnr

 

DEB_NRV

string(10)

Extern debiteur-/crediteurnummer

 

DEB_SHOW

boolean

Ook als debiteur tonen

 

DISC_CODE

string(2)

Code betalingsconditie

 

DISC_PCT

decimal

Factuurkorting

 

DJIP_TO_PI

boolean

Boekingsvoorstellen als inkoopfacturen verwerken

 

DR_AMT

int64

Debetbedrag

 

EIA

string(50)

Electronic Invoice Address

 

EL_CI

boolean

Baliefacturen per e-mail versturen

 

EL_DP

boolean

Aanbetalingen per e-mail versturen

 

EL_PO

boolean

Bestelbonnen per e-mail versturen

 

EL_PS

boolean

Pakbonnen per e-mail versturen

 

EL_RE

boolean

Aanmaningen per e-mail versturen

 

EL_SBS

boolean

Abonnementen per e-mail versturen

 

EL_SI

boolean

Facturen per e-mail versturen

 

EL_SO

boolean

Orderbevestigingen per e-mail versturen

 

EMP_CAT

string(10)

Medewerkerklasse

 

EMP_NR

string(10)

Verkoper/inkoper

 

FAX_BUS

string(20)

Fax zakelijk

 

FIRST_WF

string(10)

Eerste goedkeurder in de workflow

 

GIRO

string(20)

Postbankrekening

 

GRAY_DATE

datetime

Graydon-importdatum

 

GRAY_INFO

string(4)

Graydon-kredietinformatie

 

GRAY_LIM

int32

Graydon-kredietlimiet

 

GRAY_SCORE

decimal

Graydon-score

 

HDQ_CODE

string(10)

Hoofdvestiging

 

HDQ_MEMB

boolean

Nevenvestiging

 

IBAN_NR

string(34)

IBAN 1

 

IBAN_NR2

string(34)

IBAN 2

 

ICAT_CODE

string(1)

IS categorie goederenstroom

 

ICNT_CODE

string(2)

IS landcode

 

IMM_WF

boolean

Facturen direct naar workflow sturen

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_ADDRES

string(4)

Adres in landafhankelijke indeling (memo)

 

IS_COMP

boolean

Relatie is mijn concurrent

 

ISHP_CODE

string(1)

IS vervoerswijze

 

ISXF_CODE

string(3)

IS statistische factorcode

 

ISYS_CODE

string(2)

IS stelsel

 

ITYP_CODE

string(1)

IS transactiecode

 

K_VAL_DATE

datetime

Verificatiedatum KvK-nummer

 

LB_NR

string(25)

Loonbelastingnummer

 

LB_PCT

decimal

Percentage loonbelasting

 

LB_SUB

string(10)

Crediteur loonbelasting

 

LNG_CODE

string(5)

Taalcode

 

LNK_ACCT

string(10)

Standaardrekening

 

MAIL_BUS

string(50)

E-mail zakelijk

 

MAIL_OPT

int32

Mailing

 

MAIN_CONT

string(40)

Contactpersoon

 

MAIN_PP

string(10)

Hoofdcontactpersoon

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MC_DEAR

string(40)

Aanhef hoofdcontactpersoon

 

MC_MAILB

string(50)

E-mail hoofdcontactpersoon

 

MRN_LIST

string(5)

Prijslijst partnerkorting

 

NO_APPR

boolean

Uitsluiten van workflow

 

OPP_CURSOL

string(15)

Pakketkeuze

 

OPP_SRC

string(10)

Bron

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_NAME

string(24)

Korte bedrijfsnaam

 

PCT_LIST

string(5)

Prijslijst kortingspercentages

 

PD_PFX

string(15)

Betalingskenmerk

 

PG_BLK

boolean

Geblokkeerd voor autom betaling

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POL_PRIO

decimal

Uitleverprioriteit

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

PROJ_CRED

boolean

Projectcrediteur

 

QD_CODE

string(5)

Prijslijstcode

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REM_ADDR

string(4)

Adres crediteurenadministratie in landafh indeling

 

REM_BLK

boolean

Geblokkeerd voor aanmaningen

 

REV_CAT

string(10)

Omzetcategorie

 

RPL_CHN

string(10)

Dealer van relatie

 

RPL_GRP

string(10)

Relatiegroep

 

RPL_INV

string(10)

Factuurdebiteur/crediteur

 

RPL_TYPE

string(10)

Relatietype

 

RPL_USER

boolean

Relatie is klant

 

SALE_AMT

int64

Omzet huidig jaar

 

SALE_PY

int64

Omzet vorig jaar

 

SCAN_ID

string(10)

Scanb-relatienr

 

SG_CODE

string(10)

Versie

 

SHIP_COMP

boolean

Geen deelleveringen toegestaan

 

SHIP_MTH

string(10)

Vervoersmethode

 

SHOW_MEMPO

boolean

Notitie tonen bij toevoegen inkooporder

 

SHOW_MEMSO

boolean

Notitie tonen bij toevoegen verkooporder

 

SIC_CODE

string(10)

Branchecode

 

SP_POSTADR

int32

Adres voor aflevering

 

SRC_CODE

string(10)

Zoekcode bedrijf

 

SRC_PC

string(10)

Postcode (snelzoeken)

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_PROP

string(40)

Gebouw

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straatnaam

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur-/crediteurnummer

 

SYNC_STATE

int32

Synchronisatiestatus

 

TEL_BUS

string(20)

Telefoon zakelijk

 

TEL_MOB

string(20)

Telefoon mobiel

 

TRANS_NR

int32

Aantal mutaties

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_DATE

datetime

Verificatiedatum

 

VAT_NR

string(14)

BTW-nummer

 

VIS_ADDRES

string(4)

Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)

 

WF_AUTHEMP

string(10)

IFA-medewerker

 

WF_DIRECT

boolean

Direct boeken op kostenrekeningen (IFA)

 

WWW_URL

string(60)

Website

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer