Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

CONTACT: Bedrijven (basisgegevens)

Name: CONTACT

Catalog: AccountView

Label: Bedrijven (basisgegevens)

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_BAL

int64

Saldo

 

ACCT_BAL2

int64

Saldo te betalen

 

ACCT_LINK

int32

Type verzamelrekening

 

ACCT_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

ACCT_NR

string(10)

Verzamelrekening

 

ACCT_SND

string(10)

Klank bedrijfsnaam

 

ADDR_LINE1

string(40)

Adresregel 1

 

ADDR_LINE2

string(40)

Adresregel 2

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

ADM_DEAR

string(40)

Aanhef administratiecontactpersoon

 

ADMIN_CONT

string(40)

Administratiecontactpersoon

 

ADMIN_NAME

string(40)

Administratiecontactpersoon

 

ADMIN_PP

string(10)

Contactpersooncode

 

AI_NOWF

boolean

Ink.fact boeken in dagb 'Ink.f, geen workflow'

 

AIEI_MAND

boolean

Altijd system-to-system

 

AIEM_MAND

boolean

Altijd via e-mail AutoInvoice

 

AIPR_MAND

boolean

Altijd printservice AutoInvoice

 

AMT_DD

int64

Geselecteerd bedrag te ontvangen

 

AMT_DDMAX

int64

Maximumincassobedrag

 

AMT_PAY

int64

Geselecteerd bedrag te betalen

 

AMT_REC

int64

Te ontvangen

 

AMT_REST

int64

Restbedrag

 

AMT_REST2

int64

Restbedrag te betalen

 

APX_LIST

string(5)

Prijslijst artikelprijzen

 

AUTH_EMP

string(10)

Fiatteringsmedewerker

 

AUTO_INV

boolean

Facturering via AutoInvoice

 

BANK_AC_N1

string(34)

Bankrekening 1 relatie

 

BANK_AC_N2

string(34)

Bankrekening 2 relatie

 

BANK_ACC2

string(34)

Bankrekening 2

 

BANK_ACCT

string(34)

Bankrekening 1

 

BLK_ACCT

string(34)

Rekeningnummer G-rekening

 

BLK_BNK

string(10)

Bankcode G-rekening

 

BLK_DATE

datetime

Datum bewijs betalingsgedrag onderaannemer

 

BLK_EINV

boolean

G-rekeninginfo in elektronische facturen toestaan

 

BLK_IBAN

string(34)

IBAN G-rekening

 

BLK_PCT

decimal

Percentage G-rekening

 

BLK_SP

boolean

Geblokkeerd voor orders

 

BNK_CLEAR

boolean

Postbankrekening zuiver

 

BNK_CODE1

string(10)

Bankcode, bankrekening 1

 

BNK_CODE2

string(10)

Bankcode, bankrekening 2

 

BOS_CODE

string(10)

AccountView Server-code

 

BOX_CITY

string(35)

Plaats of plaats postadres

 

BV_NR

string(25)

Aansluitnummer UWV

 

BV_PCT

decimal

Percentage UWV

 

BV_SUB

string(10)

Crediteur UWV

 

C_CRIT_01

string(10)

Bedrijf lijstveld 1

 

C_CRIT_02

string(10)

Bedrijf lijstveld 2

 

C_CRIT_03

string(10)

Bedrijf lijstveld 3

 

C_CRIT_04

string(10)

Bedrijf lijstveld 4

 

C_CRIT_05

string(10)

Bedrijf lijstveld 5

 

C_CRIT_06

string(10)

Bedrijf lijstveld 6

 

C_CRIT_07

string(10)

Bedrijf lijstveld 7

 

C_CRIT_08

string(10)

Bedrijf lijstveld 8

 

C_CRIT_09

string(10)

Bedrijf lijstveld 9

 

C_CRIT_10

string(10)

Bedrijf lijstveld 10

 

C_YN_01

boolean

Bedrijf aankruisveld 1

 

C_YN_02

boolean

Bedrijf aankruisveld 2

 

C_YN_03

boolean

Bedrijf aankruisveld 3

 

C_YN_04

boolean

Bedrijf aankruisveld 4

 

C_YN_05

boolean

Bedrijf aankruisveld 5

 

C_YN_06

boolean

Bedrijf aankruisveld 6

 

C_YN_07

boolean

Bedrijf aankruisveld 7

 

C_YN_08

boolean

Bedrijf aankruisveld 8

 

C_YN_09

boolean

Bedrijf aankruisveld 9

 

C_YN_10

boolean

Bedrijf aankruisveld 10

 

CHN_ADRESS

string(4)

Postadres dealer

 

CHN_CITY

string(35)

Plaats dealer

 

CHN_CMAIL

string(50)

E-mail hoofdcontactpersoon dealer

 

CHN_CONT

string(50)

Hoofdcontactpersoon dealer

 

CHN_FAX

string(20)

Fax dealer

 

CHN_MAIL

string(50)

E-mail dealer

 

CHN_MEMB

boolean

Relatie is dealer

 

CHN_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam dealer

 

CHN_TEL

string(20)

Telefoon dealer

 

CHN_TYPE

string(10)

Dealerkanaal

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Datum laatste wijziging

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Gewijzigd door

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COC_CODE

string(15)

KvK-nummer

 

COMMENT1

string(4)

Notitie deb/cred

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

CPA_CODE

string(10)

Accountant

 

CR_AMT

int64

Creditbedrag

 

CRED_BAL

int64

Kredietruimte

 

CRED_LIM

int32

Kredietlimiet

 

CRED_SHOW

boolean

Ook als crediteur tonen

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_SIGN

string(1)

Valutasymbool

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso toegestaan

 

DEB_NR

string(10)

Extern debiteurnr

 

DEB_NRV

string(10)

Extern debiteur-/crediteurnummer

 

DEB_SHOW

boolean

Ook als debiteur tonen

 

DISC_CODE

string(2)

Code betalingsconditie

 

DISC_PCT

decimal

Factuurkorting

 

DJIP_TO_PI

boolean

Boekingsvoorstellen als inkoopfacturen verwerken

 

DR_AMT

int64

Debetbedrag

 

EIA

string(50)

Electronic Invoice Address

 

EL_CI

boolean

Baliefacturen per e-mail versturen

 

EL_DP

boolean

Aanbetalingen per e-mail versturen

 

EL_PO

boolean

Bestelbonnen per e-mail versturen

 

EL_PS

boolean

Pakbonnen per e-mail versturen

 

EL_RE

boolean

Aanmaningen per e-mail versturen

 

EL_SBS

boolean

Abonnementen per e-mail versturen

 

EL_SI

boolean

Facturen per e-mail versturen

 

EL_SO

boolean

Orderbevestigingen per e-mail versturen

 

EMP_CAT

string(10)

Medewerkerklasse

 

EMP_NR

string(10)

Verkoper/inkoper

 

FAX_BUS

string(20)

Fax zakelijk

 

FIRST_WF

string(10)

Eerste goedkeurder in de workflow

 

GIRO

string(20)

Postbankrekening

 

GRAY_DATE

datetime

Graydon-importdatum

 

GRAY_INFO

string(4)

Graydon-kredietinformatie

 

GRAY_LIM

int32

Graydon-kredietlimiet

 

GRAY_SCORE

decimal

Graydon-score

 

HDQ_CODE

string(10)

Hoofdvestiging

 

HDQ_MEMB

boolean

Nevenvestiging

 

IBAN_NR

string(34)

IBAN 1

 

IBAN_NR2

string(34)

IBAN 2

 

ICAT_CODE

string(1)

IS categorie goederenstroom

 

ICNT_CODE

string(2)

IS landcode

 

IMM_WF

boolean

Facturen direct naar workflow sturen

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_ADDRES

string(4)

Adres in landafhankelijke indeling (memo)

 

IS_COMP

boolean

Relatie is mijn concurrent

 

ISHP_CODE

string(1)

IS vervoerswijze

 

ISXF_CODE

string(3)

IS statistische factorcode

 

ISYS_CODE

string(2)

IS stelsel

 

ITYP_CODE

string(1)

IS transactiecode

 

K_VAL_DATE

datetime

Verificatiedatum KvK-nummer

 

LB_NR

string(25)

Loonbelastingnummer

 

LB_PCT

decimal

Percentage loonbelasting

 

LB_SUB

string(10)

Crediteur loonbelasting

 

LNG_CODE

string(5)

Taalcode

 

LNK_ACCT

string(10)

Standaardrekening

 

MAIL_BUS

string(50)

E-mail zakelijk

 

MAIL_OPT

int32

Mailing

 

MAIN_CONT

string(40)

Contactpersoon

 

MAIN_PP

string(10)

Hoofdcontactpersoon

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MC_DEAR

string(40)

Aanhef hoofdcontactpersoon

 

MC_MAILB

string(50)

E-mail hoofdcontactpersoon

 

MRN_LIST

string(5)

Prijslijst partnerkorting

 

NO_APPR

boolean

Uitsluiten van workflow

 

OPP_CURSOL

string(15)

Pakketkeuze

 

OPP_SRC

string(10)

Bron

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_NAME

string(24)

Korte bedrijfsnaam

 

PCT_LIST

string(5)

Prijslijst kortingspercentages

 

PD_PFX

string(15)

Betalingskenmerk

 

PG_BLK

boolean

Geblokkeerd voor autom betaling

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POL_PRIO

decimal

Uitleverprioriteit

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

PROJ_CRED

boolean

Projectcrediteur

 

QD_CODE

string(5)

Prijslijstcode

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REM_ADDR

string(4)

Adres crediteurenadministratie in landafh indeling

 

REM_BLK

boolean

Geblokkeerd voor aanmaningen

 

REV_CAT

string(10)

Omzetcategorie

 

RPL_CHN

string(10)

Dealer van relatie

 

RPL_GRP

string(10)

Relatiegroep

 

RPL_INV

string(10)

Factuurdebiteur/crediteur

 

RPL_TYPE

string(10)

Relatietype

 

RPL_USER

boolean

Relatie is klant

 

SALE_AMT

int64

Omzet huidig jaar

 

SALE_PY

int64

Omzet vorig jaar

 

SCAN_ID

string(10)

Scanb-relatienr

 

SG_CODE

string(10)

Versie

 

SHIP_COMP

boolean

Geen deelleveringen toegestaan

 

SHIP_MTH

string(10)

Vervoersmethode

 

SHOW_MEMPO

boolean

Notitie tonen bij toevoegen inkooporder

 

SHOW_MEMSO

boolean

Notitie tonen bij toevoegen verkooporder

 

SIC_CODE

string(10)

Branchecode

 

SP_POSTADR

int32

Adres voor aflevering

 

SRC_CODE

string(10)

Zoekcode bedrijf

 

SRC_PC

string(10)

Postcode (snelzoeken)

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_PROP

string(40)

Gebouw

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straatnaam

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur-/crediteurnummer

 

SYNC_STATE

int32

Synchronisatiestatus

 

TEL_BUS

string(20)

Telefoon zakelijk

 

TEL_MOB

string(20)

Telefoon mobiel

 

TRANS_NR

int32

Aantal mutaties

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_DATE

datetime

Verificatiedatum

 

VAT_NR

string(14)

BTW-nummer

 

VIS_ADDRES

string(4)

Bezoekadres in landafhankelijke indeling (memo)

 

WF_AUTHEMP

string(10)

IFA-medewerker

 

WF_DIRECT

boolean

Direct boeken op kostenrekeningen (IFA)

 

WWW_URL

string(60)

Website

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365