Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DAILY: Dagboeken

Name: DAILY

Catalog: AccountView

Label: Dagboeken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_PUW

string(10)

Rekening betalingen onderweg

 

ACCT_RUW

string(10)

Rekening ontvangsten onderweg

 

BNK_ACCT

string(34)

Bankrekening dagboek

 

BNK_ACCTV

string(42)

Bankrekening dagboek

 

BNK_CODE

string(10)

Bankcode

 

CHECK_NR

string(25)

Laatst gebruikte cheque-nummer

 

CHK_BAL

boolean

Bladzijdesaldi controleren

 

CHK_DIF

boolean

Verschillen controleren

 

CLT_BLK

boolean

Geblokkeerd voor cli�nt

 

CNG_BLK

boolean

Handmatige wijzigingen geblokkeerd

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

CRED_LIM

int64

Kredietlimiet bankrekening

 

DJ_ACCT

string(10)

Gekoppelde rekening

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DJ_COMB

boolean

Verdicht boeken

 

DJ_EXT

boolean

Extern dagboek

 

DJ_NAME

string(40)

Dagboeknaam

 

DJ_OWNER

decimal

Dagboekeigenaar

 

DJ_RECON

boolean

Bankaflettering

 

DJ_TYPE

decimal

Type dagboek (numeriek)

 

DJ_TYPEV

string(20)

Type dagboek

 

DJP_BLK

boolean

Bladzijde automatisch blokkeren

 

EXCH_STAT

decimal

Uitwisselingsstatus

 

GREK_BANK

boolean

Geblokkeerde bankrekening

 

GROSS_FLG

boolean

Bruto-invoer

 

HDR_DESC

int32

Omschrijving dagboekbladzijde

 

IBAN_NR

string(34)

IBAN

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LAY_CHECK

string(250)

Layout cheque

 

LAY_REMIT

string(250)

Layout cheque-begeleiding

 

LINE_DESC

int32

Omschrijving dagboekregels

 

LST_STMT

string(5)

Laatst ingelezen bankafschrift

 

NUM_AUTO

boolean

Document-/factuurnummers automatisch uitdelen

 

NUM_GRP

decimal

Document-/factuurnummergroep

 

PA_CODE

string(10)

Vennoot

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PD_DESC

int32

Betalingsreferentie

 

SEND_APPR

boolean

Nieuwe bladzijden verplicht in de workflow sturen

 

SYS_VAL

boolean

Systeemvalidaties

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer