Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DOCK_FRM: Combinatievensters

Name: DOCK_FRM

Catalog: AccountView

Label: Combinatievensters

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

DBF_TAG

string(18)

Index subvenster

 

DOCK_CODE

string(10)

Combinatievenstercode

 

DOCK_DESC

string(40)

Omschrijving

 

DOCK_GRP

string(40)

Groepsomschrijving

 

EVAL_FILT

boolean

Filters bevatten functies die expressies opleveren

 

FILT_EXPN

string(200)

Filteruitdrukking subvenster

 

FILT_VAL

string(200)

Filterwaarde-uitdrukking hoofdvenster

 

FRM_EXTRA

string(50)

Extra parameters

 

HID_CHILD

boolean

Meeloopinformatie in subvenster verbergen

 

HID_PARENT

boolean

Meeloopinformatie in hoofdvenster verbergen

 

ICON_FILE

string(240)

Pictogrambestand

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

OBJ_CODE

string(4)

Hoofdvenster

 

OBJ_DESC

string(40)

Omschrijving hoofdvenster

 

OBJ_WHEN

string(100)

Object zichtbaar als

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

REC_CUST

boolean

Aangepast

 

SHORT_CUT

string(10)

Menusneltoets

 

SUB_MENU

boolean

Groep in submenu tonen

 

TXT_ID

string(10)

Tekstidentificatie

 

USE_FILTER

boolean

Filtersysteem gebruiken i.p.v. set_key

 

WHEN_EXPN

string(100)

When-uitdrukking

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer