Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

EMPLOYEE: Medewerkers

Name: EMPLOYEE

Catalog: AccountView

Label: Medewerkers

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AD_NAME

string(40)

Volledige naam

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

BLK_HOURS

boolean

Geblokkeerde uren tonen

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COMMENT1

string(4)

Notitie

 

CON_T_01

decimal

Contracturen zondag

 

CON_T_02

decimal

Contracturen maandag

 

CON_T_03

decimal

Contracturen dinsdag

 

CON_T_04

decimal

Contracturen woensdag

 

CON_T_05

decimal

Contracturen donderdag

 

CON_T_06

decimal

Contracturen vrijdag

 

CON_T_07

decimal

Contracturen zaterdag

 

CON_T_NCHK

boolean

Contracttijd niet controleren

 

CON_TIME

decimal

Contracttijd

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

DATE_BIRTH

datetime

Geboortedatum

 

DATE_IN

datetime

Datum in dienst

 

DATE_OUT

datetime

Datum uit dienst

 

DEAR

string(40)

Aanhef

 

DFLT_COST

string(10)

Standaarduursoort bedragen

 

DFLT_DIST

string(10)

Standaarduursoort aantallen

 

DFLT_TIME

string(10)

Standaarduursoort uren

 

DPT_CODE

string(10)

Afdeling

 

EMP_GRP

string(10)

Medewerkergroep

 

EMP_INV

decimal

Omzet medewerker

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

EMP_PCHS

decimal

Berekend intern uurtarief

 

EMP_PROF

decimal

Totale winst per jaar

 

EMP_SELL

decimal

Berekend extern uurtarief

 

EMP_SEX

decimal

Geslacht

 

EXT_DESC

string(40)

Externe omschrijving

 

FAX_BUS

string(20)

Fax zakelijk

 

FAX_PRIV

string(20)

Fax priv�

 

FST_INIT

string(10)

Voorletters

 

FST_NAME

string(20)

Voornaam

 

GRP_CODE

string(10)

Rapportgroepcode

 

HR_IMPPROD

decimal

Improductieve uren

 

HR_PROD

decimal

Productieve uren

 

IMG_FILE

string(4)

Afbeelding

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

IS_WF_EMP

boolean

IFA-medewerker

 

LVE_BUD

decimal

Verlofbudget

 

LVE_DAYS

decimal

Verlofsaldo

 

MAIL_BUS

string(50)

E-mail zakelijk

 

MAIL_PRIV

string(50)

E-mail priv�

 

OWN_HOURS

string(1)

Urenweergave

 

OWN_INV

string(1)

Declaratievoorstelweergave

 

OWN_OI

string(1)

Factuurweergave

 

OWN_PROJ

string(1)

Projectweergave

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PCT_ALLOC

decimal

Toeslagpercentage algemene kosten

 

PCT_INV

decimal

Declaratienorm

 

PCT_PROFIT

decimal

Winsttoeslagpercentage

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POSITION

string(40)

Functie

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

SAL_YEAR

decimal

Jaarsalaris

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straatnaam

 

TEL_BUS

string(20)

Telefoon zakelijk

 

TEL_MOB

string(20)

Telefoon mobiel

 

TEL_PRIV

string(20)

Telefoon priv�

 

TIM_NORM

decimal

Standaardaantal uren per jaar

 

TIME_SHEET

decimal

Ureninvoer medewerker

 

USR_ID

string(20)

Gebruikersnaam

 

WF_ALLACCT

boolean

Alle grootboekrekeningen toegestaan

 

WF_AUTHAMT

int64

Maximaal goedkeuringsbedrag

 

WHS_CODE

string(5)

Standaardmagazijncode

 

WWW_URL

string(80)

Website

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer