Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

EXP_HIST: Declaratiehistorie

Name: EXP_HIST

Catalog: AccountView

Label: Declaratiehistorie

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACT_COST

int64

Werkelijke kosten

 

ACT_PROC

int64

Werkelijke opbrengsten

 

AG_CODE

string(5)

Artikelgroep

 

ART_CODE

string(15)

Artikel

 

CANC_AMT

int64

Bedrag annuleren

 

CANC_CODE

string(10)

Annuleringsreden

 

CANC_QTY

decimal

Aantal annuleren

 

COGS_AMT

int64

Kostprijs

 

COGS_QTY

decimal

Kostprijs aantal

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

DECL_AMT

int64

Bedrag declarabel

 

DIM_DESC

string(200)

Omschrijving dimensies

 

DPT_CODE

string(10)

Afdeling

 

EMP_GRP

string(10)

Medewerkergroep

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

EXP_AMT

int64

Bedrag declarabel

 

EXP_COGS

int64

Oorspronkelijke kostprijs

 

EXP_QTY

decimal

Aantal declarabel

 

HDR_ID

string(10)

Unieke code van artikelbladzijde

 

INV_AMT

int64

Bedrag factureren

 

INV_DESC

string(40)

Factuuromschrijving transactie

 

INV_QTY

decimal

Aantal factureren

 

ITEM_DESC

string(40)

Omschrijving transactie

 

ITEM_QTY

decimal

Aantal

 

LINE_ID

string(10)

Projectidentificatie artikelhistorieregel

 

LINK_ID

string(10)

Koppeling projectjournaal

 

LINK_IDAN

string(10)

Koppeling projectjournaal annulering

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_DIM

string(5)

Kostensoort als dimensie

 

PER_FIN

decimal

Financi�le periode

 

PER_PROJ

decimal

Projectperiode

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

RAPP_YEAR

string(10)

Rapportagejaar

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

RES_ID

string(12)

Bronidentificatie

 

RES_TYPE

int32

Brontype

 

SELL_AMT

int64

Bedrag te factureren

 

SELL_QTY

decimal

Aantal te factureren

 

SRC_ACCT

string(10)

Rekeningnummer (bron)

 

SRC_PC

string(5)

Kostensoort (bron)

 

SRC_PER

int32

Periode (bron)

 

SRC_TYPE

int32

Brontype

 

STR_DETAIL

string(15)

Uursoort/artikelcode/kostensoort

 

STR_DETGR1

string(15)

Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort

 

STR_DETGR2

string(10)

Uursoort/artikelgroep/kostensoort

 

STR_GROUP

string(10)

Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort

 

SUSP_AMT

int64

Bedrag uitstellen

 

SUSP_QTY

decimal

Aantal uitstellen

 

TG_CODE

string(10)

Uursoortgroep

 

TIM_CODE

string(10)

Uursoort

 

TRN_DATE

datetime

Transactiedatum

 

TRN_TYPE

int32

Transactietype

 

WRK_CODE

string(10)

Werksoort

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer