Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

FA_HDR: Vaste activa

Name: FA_HDR

Catalog: AccountView

Label: Vaste activa

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_CD

string(10)

Rekening cumulatieve afschrijving

 

ACCT_DE

string(10)

Rekening kosten afschrijvingen

 

ACCT_FA

string(10)

Rekening activa

 

ACCT_REV

string(10)

Rekening herwaardering

 

ACCT_SELL

string(10)

Rekening verkopen

 

AMT_SELL

int64

Verkoopwaarde

 

CAMT_CUM

decimal

Cumulatief totaal

 

CAMT_CYR

int64

Afschrijvingsbedrag huidig jaar

 

CAMT_LYR

int64

Afgeschreven t/m vorig jaar

 

CAMT_PCHS

int64

Aanschafwaarde

 

CAMT_REM

int64

Restwaarde

 

CBOOK_BEG

int64

Boekwaarde beginbalans

 

CBOOK_VAL

int64

Boekwaarde

 

CDEP_METH

string(10)

Afschrijvingsmethode

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMMENT1

string(40)

Opmerking

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COST_ORIG

string(25)

Locatie activum

 

COV_AMT

int64

Verzekerd bedrag

 

COZB_GRP

string(10)

OZB-groep

 

CTERM_CYR

int32

Afschrijvingsperioden huidig jaar

 

CTERM_LYR

int32

Afgeschreven perioden t/m vorig jaar

 

DATE_OUT

datetime

Datum buiten gebruik

 

DATE_PCHS

datetime

Aanschafdatum

 

DATE_STOP

datetime

Verkoopdatum

 

FA_CODE

string(10)

Code activum

 

FA_DESC

string(40)

Omschrijving activum

 

FA_GRP

string(10)

Activagroepcode

 

FAMT_CUM

decimal

Cumulatief totaal fiscaal

 

FAMT_CYR

int64

Afschrijvingsbedrag huidig jaar fiscaal

 

FAMT_LYR

int64

Afgeschreven t/m vorig jaar fiscaal

 

FAMT_PCHS

int64

Aanschafwaarde fiscaal

 

FAMT_REM

int64

Restwaarde fiscaal

 

FBOOK_BEG

int64

Boekwaarde beginbalans fiscaal

 

FBOOK_VAL

int64

Boekwaarde fiscaal

 

FDEP_METH

string(10)

Afschrijvingsmethode fiscaal

 

FOZB_GRP

string(10)

OZB-groep fiscaal

 

FTERM_CYR

int32

Afschrijvingsperioden huidig jaar fiscaal

 

FTERM_LYR

int32

Afgeschreven perioden t/m vorig jaar fiscaal

 

IMG_FILE

string(4)

Afbeelding

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INS_AMT

int64

Premie

 

INS_END

datetime

Verzekerd t/m

 

INS_JN

boolean

Verzekerd

 

INS_NR

string(40)

Polisnummer

 

INS_START

datetime

Ingangsdatum verzekering

 

INS_SUB

string(10)

Verzekeraar

 

PARENT_ID

string(10)

Hoofdactivum

 

PART_CODE

string(10)

Vennoot

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PER_OUT

int32

Periode buiten gebruik

 

PER_PCHS

int32

Aanschafperiode

 

PER_SELL

int32

Verkoopperiode

 

SERIAL_NR

string(20)

Serienummer

 

VCAMT_LYR

int64

Afgeschr t/m vj (import)

 

VCAMT_PCHS

int64

Aanschafwaarde (import)

 

VCAMT_REM

int64

Restwaarde (import)

 

VCAMT_SUBS

int64

Subsidie (import)

 

VCTERM_LYR

int32

Afgeschr per t/m vj (import)

 

VFAMT_LYR

int64

Afgeschr t/m vj fiscaal (import)

 

VFAMT_PCHS

int64

Aanschafwaarde fiscaal (import)

 

VFAMT_REM

int64

Restwaarde fiscaal (import)

 

VFAMT_SUBS

int64

Subsidie fiscaal (import)

 

VFTERM_LYR

int32

Afgeschr per t/m vj fiscaal (import)

 

VTRN_DATE

datetime

Aanschafdatum (import)

 

VTRN_PER

int32

Aanschafperiode (import)

 

YEAR_OUT

int32

Jaar buiten gebruik

 

YEAR_PCHS

int32

Aanschafjaar

 

YEAR_SELL

int32

Verkoopjaar

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer