Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

LANGUAGE: Taalcodes

Name: LANGUAGE

Catalog: AccountView

Label: Taalcodes

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ADV_DESC

string(40)

Omschrijving voorschotnotaverrekening

 

AI_DESC

string(4)

Aanvullende e-mailtekst AutoInvoice

 

CI_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon baliefactuur

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CPY_BCK1

string(200)

Eerste achtergrondafbeelding kopiedocument

 

CPY_BCK2

string(200)

Tweede achtergrondafbeelding kopiedocumenten

 

DATE_MAIL

string(240)

Layout e-mail wijziging leverdatum

 

DEAR

string(20)

Omschrijving t.a.v.

 

DEL_MAIL

string(240)

Layout e-mail verzendbevestiging

 

DJ_EINV

string(3)

Bankgegevens elektronisch factureren

 

DP_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon aanbetaling

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LAY_INPS

string(240)

Layout pakbon voorraadbladzijden

 

LAY_POC

string(240)

Layout bestelbon

 

LAY_REM1

string(240)

Layout aanmaning 1

 

LAY_REM2

string(240)

Layout aanmaning 2

 

LAY_REM3

string(240)

Layout aanmaning 3

 

LAY_SBS

string(240)

Layout abonnement

 

LAY_SICI

string(240)

Layout baliefactuur

 

LAY_SISI

string(240)

Layout verkoopfactuur

 

LAY_SOLB

string(240)

Layout verzendetiket

 

LAY_SOOC

string(240)

Layout verkooporderbevestiging

 

LAY_SOPS

string(240)

Layout pakbon

 

LAY_SOSL

string(240)

Layout vrachtbrief

 

LAY_SPLB

string(240)

Layout verzendetiket

 

LAY_SPPL

string(240)

Layout paklijst

 

LAY_SPPS

string(240)

Layout pakbon

 

LAY_SPSL

string(240)

Layout vrachtbrief

 

LAY_STMT

string(240)

Layout openstaande postenbericht

 

LNG_CODE

string(5)

Taalcode

 

LNG_DESC

string(40)

Omschrijving taalcode

 

ORD_MAIL

string(240)

Layout e-mail orderbevestiging

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PB_DESC

string(20)

Omschrijving postbus

 

PO_COLD

string(40)

Omschrijving verzamelorder inkoop

 

PO_DESC

string(4)

Omschrijving verzamelregels inkoop

 

PO_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon bestelbon

 

PS_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon pakbon

 

QT_TPL

string(10)

Standaardtekstind

 

REM_ATTN

string(80)

Crediteurenadmin

 

REM_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon aanmaning

 

SBS_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon abonnement

 

SI1_MAILTM

string(10)

E-mailsjabloon verkoopfacturen

 

SO_COLD

string(40)

Omschrijving verzamelorder verkoop

 

SO_DESC

string(4)

Omschrijving verzamelregels verkoop

 

SO_SPLIT

string(4)

Omschrijving levering splitsen

 

SOI_COLD

string(40)

Omschrijving verzamelfactuur

 

SOI_DESC

string(4)

Omschrijving verzamelregels facturering

 

SOOC_MAILM

string(10)

E-mailsjabloon orderbevestiging

 

TIT_FEM

string(30)

Aanspreektitel vrouw

 

TIT_MALE

string(30)

Aanspreektitel man

 

TIT_UNKW

string(30)

Aanspreektitel onbekend

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer