Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

LEAD: Rubrieken

Name: LEAD

Catalog: AccountView

Label: Rubrieken

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_FROM

string(2)

Rekeningnummer vanaf

 

ACCT_NR1

string(10)

Rekeningnummer vanaf

 

ACCT_NR2

string(10)

Rekeningnummer tot en met

 

ACCT_TO

string(2)

Rekeningnummer tot en met

 

ACCT_TYPE

int32

Rekeningtype

 

BAL_CY

int64

Huidig boekjaar

 

BAL_PY

int64

Vorig boekjaar

 

BUD_CY

int64

Totaal budget huidig boekjaar

 

BUD_CY_0

int64

Budget periode 0 huidig jaar

 

BUD_CY_1

int64

Budget periode 1 huidig jaar

 

BUD_CY_10

int64

Budget periode 10 huidig jaar

 

BUD_CY_11

int64

Budget periode 11 huidig jaar

 

BUD_CY_12

int64

Budget periode 12 huidig jaar

 

BUD_CY_13

int64

Budget periode 13 huidig jaar

 

BUD_CY_14

int64

Budget periode 14 huidig jaar

 

BUD_CY_2

int64

Budget periode 2 huidig jaar

 

BUD_CY_3

int64

Budget periode 3 huidig jaar

 

BUD_CY_4

int64

Budget periode 4 huidig jaar

 

BUD_CY_5

int64

Budget periode 5 huidig jaar

 

BUD_CY_6

int64

Budget periode 6 huidig jaar

 

BUD_CY_7

int64

Budget periode 7 huidig jaar

 

BUD_CY_8

int64

Budget periode 8 huidig jaar

 

BUD_CY_9

int64

Budget periode 9 huidig jaar

 

BUD_PY

int64

Totaal budget vorig boekjaar

 

BUD_PY_0

int64

Budget periode 0 vorig jaar

 

BUD_PY_1

int64

Budget periode 1 vorig jaar

 

BUD_PY_10

int64

Budget periode 10 vorig jaar

 

BUD_PY_11

int64

Budget periode 11 vorig jaar

 

BUD_PY_12

int64

Budget periode 12 vorig jaar

 

BUD_PY_13

int64

Budget periode 13 vorig jaar

 

BUD_PY_14

int64

Budget periode 14 vorig jaar

 

BUD_PY_2

int64

Budget periode 2 vorig jaar

 

BUD_PY_3

int64

Budget periode 3 vorig jaar

 

BUD_PY_4

int64

Budget periode 4 vorig jaar

 

BUD_PY_5

int64

Budget periode 5 vorig jaar

 

BUD_PY_6

int64

Budget periode 6 vorig jaar

 

BUD_PY_7

int64

Budget periode 7 vorig jaar

 

BUD_PY_8

int64

Budget periode 8 vorig jaar

 

BUD_PY_9

int64

Budget periode 9 vorig jaar

 

CHK_ABAL

decimal

Controle gekoppelde rekening

 

CHK_ATYP

decimal

Contr rekeningtype

 

CHK_LBAL

decimal

Contr rubrieksaldo

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

HINT_LIST

string(4)

Herkenningscodes

 

HINT_ORDER

decimal

Toepassingsvolgorde herkenning

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LEAD_CODE

string(10)

Rubriekcode

 

LEAD_DESC

string(40)

Omschrijving rubriek

 

LEAD_FO

string(10)

Rubriekcode Financial Overview

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PER_CY_0

int64

Periode 0 huidig boekjaar

 

PER_CY_1

int64

Periode 1 huidig boekjaar

 

PER_CY_10

int64

Periode 10 huidig boekjaar

 

PER_CY_11

int64

Periode 11 huidig boekjaar

 

PER_CY_12

int64

Periode 12 huidig boekjaar

 

PER_CY_13

int64

Periode 13 huidig boekjaar

 

PER_CY_14

int64

Periode 14 huidig boekjaar

 

PER_CY_2

int64

Periode 2 huidig boekjaar

 

PER_CY_3

int64

Periode 3 huidig boekjaar

 

PER_CY_4

int64

Periode 4 huidig boekjaar

 

PER_CY_5

int64

Periode 5 huidig boekjaar

 

PER_CY_6

int64

Periode 6 huidig boekjaar

 

PER_CY_7

int64

Periode 7 huidig boekjaar

 

PER_CY_8

int64

Periode 8 huidig boekjaar

 

PER_CY_9

int64

Periode 9 huidig boekjaar

 

PER_PY_0

int64

Periode 0 vorig jaar

 

PER_PY_1

int64

Periode 1 vorig boekjaar

 

PER_PY_10

int64

Periode 10 vorig boekjaar

 

PER_PY_11

int64

Periode 11 vorig boekjaar

 

PER_PY_12

int64

Periode 12 vorig boekjaar

 

PER_PY_13

int64

Periode 13 vorig boekjaar

 

PER_PY_14

int64

Periode 14 vorig boekjaar

 

PER_PY_2

int64

Periode 2 vorig boekjaar

 

PER_PY_3

int64

Periode 3 vorig boekjaar

 

PER_PY_4

int64

Periode 4 vorig boekjaar

 

PER_PY_5

int64

Periode 5 vorig boekjaar

 

PER_PY_6

int64

Periode 6 vorig boekjaar

 

PER_PY_7

int64

Periode 7 vorig boekjaar

 

PER_PY_8

int64

Periode 8 vorig boekjaar

 

PER_PY_9

int64

Periode 9 vorig boekjaar

 

RAT_GRP

string(5)

Kengetalgroep

 

USE_HINT

boolean

Herkenningscodes gebruiken

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer