Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

LEDGER: Grootboek

Name: LEDGER

Catalog: AccountView

Label: Grootboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_ALLOC

string(10)

Saldo leegboeken naar

 

ACCT_BAL

int64

Rekeningsaldo

 

ACCT_COST

string(10)

Kostprijsrekening

 

ACCT_LINK

decimal

Type verzamelrekening

 

ACCT_NAME

string(40)

Omschrijving rekening

 

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

ACCT_PROJ

boolean

Projectrekening

 

ACCT_TYPE

decimal

Rekeningtype

 

ACT_PY

int64

Saldo vorig jaar

 

BAL_BAL

int64

Balans

 

BAL_PL

int64

V&W

 

CLT_BLK

boolean

Geblokkeerd voor cli�nt

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CO_ACCT

boolean

Tussenrekening

 

CON_ACCT

string(10)

Consolidatierekening statutair

 

CON_ACCT2

string(10)

Consolidatierekening intern

 

COR_BAL

int64

Saldo VJP's

 

COR_CAMT

int64

Creditbedrag correcties

 

COR_DAMT

int64

Debetbedrag correcties

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COST_MAND

boolean

Kostenplaatscode verplicht

 

CR_AMT

int64

Creditbedrag

 

CR_AMTMIN

int64

Negatief creditbedrag

 

CUR_CAMT

int64

Valutabedrag credit

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_DAMT

int64

Valutabedrag debet

 

DIST_CODE

string(10)

Verdeelsleutel

 

DOSS_DESC

string(4)

Notitie

 

DOSS_REF

string(10)

Dossierreferentie

 

DR_AMT

int64

Debetbedrag

 

EFS_CHK

string(25)

Element van te controleren taxonomie

 

EFS_LEDG

string(25)

Element van administratietaxonomie

 

FA_ACCT

boolean

Activumrekening

 

FA_SELL

boolean

Activumverkooprekening

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

JRNL_QTY

boolean

Aantal journaalregels controleren

 

LDG_STAT

string(5)

Rekeningstatus

 

NORM_STAT

decimal

Normaal saldo

 

NOT_DASH

boolean

Niet opnemen in dashboardgrafieken

 

PART_MAND

decimal

Vennoot verplicht

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoortcode

 

PRE_COR

int64

Voor VJP's

 

PRE_CORC

int64

Voor VJP's credit

 

PRE_CORD

int64

Voor VJP's debet

 

PRO_ATTR

string(4)

Gekoppelde projectdimensies

 

PROJ_EXP

boolean

Projectkosten/-opbrengsten declarabel

 

PROJ_OBLI

boolean

Projectverplichtingen

 

QTY_MAND

decimal

Aantal verplicht

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REC_SYS

boolean

Systeemrecord

 

REV_ACCT

boolean

Valuta herwaarderen

 

RUBRIEKEN

string(40)

Rubrieken

 

SL_CODE1

string(10)

Subadministratie 1

 

SL_CODE2

string(10)

Subadministratie 2

 

SL_CODE3

string(10)

Subadministratie 3

 

SPLIT_PA

boolean

Per vennoot uitsplitsen

 

STAT_ORIG

string(5)

Oorspronkelijke rekeningstatus

 

STAT_SELL

boolean

Omzetrekening

 

SUM_RPT

boolean

Op grootboekkaartenrapport samenvatten

 

TRANS_NR

int32

Aantal mutaties

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_MAND

boolean

BTW-code verplicht

 

WF_ALLOW

boolean

Rekening geschikt voor gebruik in IFA

 

WGT_MAND

decimal

Gewicht verplicht

 

WKR_TRN

boolean

Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR

 

XBRL_SPEC

boolean

XBRL-specificatie

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer