Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

LEDGER: Grootboek

Name: LEDGER

Catalog: AccountView

Label: Grootboek

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_ALLOC

string(10)

Saldo leegboeken naar

 

ACCT_BAL

int64

Rekeningsaldo

 

ACCT_COST

string(10)

Kostprijsrekening

 

ACCT_LINK

decimal

Type verzamelrekening

 

ACCT_NAME

string(40)

Omschrijving rekening

 

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

ACCT_PROJ

boolean

Projectrekening

 

ACCT_TYPE

decimal

Rekeningtype

 

ACT_PY

int64

Saldo vorig jaar

 

BAL_BAL

int64

Balans

 

BAL_PL

int64

V&W

 

CLT_BLK

boolean

Geblokkeerd voor cli�nt

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CO_ACCT

boolean

Tussenrekening

 

CON_ACCT

string(10)

Consolidatierekening statutair

 

CON_ACCT2

string(10)

Consolidatierekening intern

 

COR_BAL

int64

Saldo VJP's

 

COR_CAMT

int64

Creditbedrag correcties

 

COR_DAMT

int64

Debetbedrag correcties

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COST_MAND

boolean

Kostenplaatscode verplicht

 

CR_AMT

int64

Creditbedrag

 

CR_AMTMIN

int64

Negatief creditbedrag

 

CUR_CAMT

int64

Valutabedrag credit

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_DAMT

int64

Valutabedrag debet

 

DIST_CODE

string(10)

Verdeelsleutel

 

DOSS_DESC

string(4)

Notitie

 

DOSS_REF

string(10)

Dossierreferentie

 

DR_AMT

int64

Debetbedrag

 

EFS_CHK

string(25)

Element van te controleren taxonomie

 

EFS_LEDG

string(25)

Element van administratietaxonomie

 

FA_ACCT

boolean

Activumrekening

 

FA_SELL

boolean

Activumverkooprekening

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

JRNL_QTY

boolean

Aantal journaalregels controleren

 

LDG_STAT

string(5)

Rekeningstatus

 

NORM_STAT

decimal

Normaal saldo

 

NOT_DASH

boolean

Niet opnemen in dashboardgrafieken

 

PART_MAND

decimal

Vennoot verplicht

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoortcode

 

PRE_COR

int64

Voor VJP's

 

PRE_CORC

int64

Voor VJP's credit

 

PRE_CORD

int64

Voor VJP's debet

 

PRO_ATTR

string(4)

Gekoppelde projectdimensies

 

PROJ_EXP

boolean

Projectkosten/-opbrengsten declarabel

 

PROJ_OBLI

boolean

Projectverplichtingen

 

QTY_MAND

decimal

Aantal verplicht

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REC_SYS

boolean

Systeemrecord

 

REV_ACCT

boolean

Valuta herwaarderen

 

RUBRIEKEN

string(40)

Rubrieken

 

SL_CODE1

string(10)

Subadministratie 1

 

SL_CODE2

string(10)

Subadministratie 2

 

SL_CODE3

string(10)

Subadministratie 3

 

SPLIT_PA

boolean

Per vennoot uitsplitsen

 

STAT_ORIG

string(5)

Oorspronkelijke rekeningstatus

 

STAT_SELL

boolean

Omzetrekening

 

SUM_RPT

boolean

Op grootboekkaartenrapport samenvatten

 

TRANS_NR

int32

Aantal mutaties

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_MAND

boolean

BTW-code verplicht

 

WF_ALLOW

boolean

Rekening geschikt voor gebruik in IFA

 

WGT_MAND

decimal

Gewicht verplicht

 

WKR_TRN

boolean

Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR

 

XBRL_SPEC

boolean

XBRL-specificatie

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365