Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

MCTB_HDR: Multicli�nt-telebankbladzijden

Name: MCTB_HDR

Catalog: AccountView

Label: Multicli�nt-telebankbladzijden

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ADM_CODE

string(10)

Administratiecode

 

ADM_DESC

string(40)

Administratienaam

 

BATCH_ID

string(10)

Batch

 

BNK_ACCT

string(34)

Afschrift bankrekening (kort)

 

BNK_ACCTV

string(42)

Afschrift bankrekening

 

CNG_DATE

datetime

Datum laatste wijziging

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CONV_DESC

string(40)

Formaat afschrift

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CUR_AMT

int64

Totaal valuta

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_VAT

int64

BTW-valutatotaal

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DJL_RATE

decimal

Valutakoers vreemde valutadagboek

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXP_DJP

boolean

Ge�xporteerde dagboekbladzijden

 

EXP_SYS

boolean

Oude waarde van sys_gen

 

EXT_DESC

string(40)

Betalingsreferentie

 

HDR_DESC

string(40)

Omschrijving bladzijde

 

IMP_DATE

datetime

Datum import

 

IMP_TIME

int32

Tijd import

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INST_CODE

string(5)

Installatie

 

INV_NR

string(12)

Document-/factuurnummer

 

NO_POST

boolean

Geblokkeerde VJP's

 

PAGE_AMT

int64

Bladsaldo

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer (teken)

 

PAGE_VAT

int64

BTW-bedrag bladzijde

 

PREV_AMT

int64

Beginsaldo bladzijde

 

PREV_BAL

int64

Vorig saldo

 

PREV_DATE

datetime

Datum vorig afschrift

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

STMT_ADDR

string(20)

Adres rekeninghouder

 

STMT_BAL

int64

Saldo afschrift

 

STMT_CITY

string(25)

Plaats rekeninghouder

 

STMT_CNT

int32

Aantal mutaties

 

STMT_CUR

string(3)

Valuta afschrift

 

STMT_DATE

datetime

Datum afschrift

 

STMT_FILE

string(60)

Bestandsnaam afschrift

 

STMT_KEY

string(10)

Unieke sleutel afschrift

 

STMT_NR

int32

Bankafschrift

 

STMT_OWNR

string(30)

Rekeninghouder

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur/Crediteur

 

SYS_GEN

boolean

Bladzijde gegenereerd door systeem

 

SYS_VAL

boolean

Systeemvalidaties

 

TGT_BAL

int64

Controlesaldo

 

TRN_DATE

datetime

Mutatiedatum

 

USR_NAME

string(20)

Laatst gewijzigd door

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer