Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

OPENITEM: Openstaande posten

Name: OPENITEM

Catalog: AccountView

Label: Openstaande posten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AG_DATE

datetime

Agenderingsdatum

 

AG_PAYREF

string(19)

Acceptgiro-betalingskenmerk

 

AMT_INT

int64

Rente/Kosten

 

AMT_MARK

int64

Open bedrag tijdens markeren

 

AMT_PAY

int64

Bedrag te betalen

 

AMT_PAYN

int64

Bedrag te betalen (negatief)

 

ASTERIK

string(1)

Sterretje bij vervallen factuur

 

AUTH_DATE

datetime

Fiatteringsdatum

 

AUTH_EMP

string(10)

Fiatteringsmedewerker

 

BANK_ACCT

string(10)

Veldnaam bankrekening

 

BANK_ACCTV

string(42)

Bankrekening

 

CNG_DATE

datetime

Datum laatste wijziging

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

COLL_DATE

datetime

Datum uit handen gegeven

 

COMMENT1

string(4)

Notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CR_AMT

int64

Creditbedrag

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CRED_SHOW

boolean

Crediteur

 

CUR_CAMT

int64

Valutabedrag (credit)

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_DAMT

int64

Valutabedrag (debet)

 

CUR_INT

int64

Valutabedrag rente/kosten

 

CUR_SIGN

string(1)

Valutasymbool

 

DATE_PAID

datetime

Datum betaald

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso

 

DEB_SHOW

boolean

Debiteur

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DISP_INV

boolean

Handmatig geblokkeerd voor autom bet/incasso

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DOC_ID

string(32)

Documentcode

 

DOC_TYPE

int32

Documenttype

 

DR_AMT

int64

Debetbedrag

 

DR_TYPE

boolean

Debettype

 

EXT_ID

string(32)

Externe identificatie

 

EXT_TYPE

decimal

Externe bron

 

FIAT_PRIO

decimal

Fiatteringsprioriteit

 

GREK_TYPE

string(1)

Transactietype G-rekening

 

HAS_COMM

boolean

Notitie aanwezig

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INV_NR

string(12)

Document-/factuurnummer

 

IS_EURO

boolean

Betaling in euro's

 

IT_ORIGD_E

int64

Oorspronkelijk bedrag in euro's

 

IT_PAID_EU

int64

Betaald in euro's

 

ITEM_AGE

decimal

Aantal dagen open

 

ITEM_BAL

int64

Open bedrag

 

ITEM_BAL_E

int64

Open bedrag in euro's

 

ITEM_BALC

int64

Open bedrag (credit)

 

ITEM_CAMT

int64

Valutabedrag

 

ITEM_CAMTC

int64

Valutabedrag (betaling)

 

ITEM_CAMTD

int64

Valutabedrag (ontvangst)

 

ITEM_CPAYI

int64

Valutabedrag met rente/kosten

 

ITEM_DSCDT

datetime

Vervaldatum korting

 

ITEM_EXPDS

decimal

Aantal dagen vervallen

 

ITEM_EXPDT

datetime

Vervaldatum

 

ITEM_EXPPG

decimal

Aantal dagen vervallen (negatief aantal dagen)

 

ITEM_ORIGC

int64

Oorspronkelijk bedrag (credit)

 

ITEM_ORIGD

int64

Oorspronkelijk bedrag

 

ITEM_PAID

int64

Betaald

 

ITEM_PAYC

int64

Bedrag na korting (credit)

 

ITEM_PAYD

int64

Bedrag na korting

 

ITEM_PAYI

int64

Bedrag met rente/kosten

 

ITEM_PDPG

int64

Bedrag betalingskorting (automatische incasso)

 

ITEM_PROC

boolean

Verwerkt

 

ITEM_REC

int64

Bedrag te ontvangen

 

ITEM_REST

int64

Restbedrag

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MAND_SEQ

int32

Incassomachtiging

 

MARK_DD

boolean

Gemarkeerd voor incasso

 

MARK_PG

boolean

Gemarkeerd voor betaling

 

OI_STAT

decimal

Fiatteringsstatus

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_COLL

boolean

Post uit handen gegeven

 

PAY_DESC

string(130)

Betalingsreferentie

 

PAY_ID

string(10)

Code betalingsbestand

 

PAY_PROM

datetime

Datum betaling toegezegd

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PG_BLK

boolean

Geblokkeerd voor autom betaling

 

PMT_AMT

decimal

Te betalen bedrag VV

 

PMT_AMTN

decimal

Te betalen bedrag VV (-)

 

PMT_ARTS

string(2)

Artikelnummer voor transito

 

PMT_CHQ

boolean

Betaling per cheque

 

PMT_CRECV

boolean

Alle bankkosten tlv begunstigde

 

PMT_CSEND

boolean

Kosten andere banken tlv opdrachtgever

 

PMT_CURR

string(3)

Valutacode betaling

 

PMT_DESC

string(80)

Omschrijving voor DNB

 

PMT_FAST

boolean

Spoedbetaling buitenland

 

PMT_GOODS

string(2)

Goederencode

 

PMT_ORD1

string(2)

Code betalingsinstructie 1

 

PMT_ORD2

string(2)

Code betalingsinstructie 2

 

PMT_ORD3

string(2)

Code betalingsinstructie 3

 

PMT_ORD4

string(2)

Code betalingsinstructie 4

 

PMT_TYPE

string(2)

Deviezenverantwoording

 

POST_TYPE

decimal

Afboekcode

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

REM_BLK

boolean

Geblokkeerd voor aanmaningen

 

REM_CNT

decimal

Aantal keren aangemaand

 

REM_DATE

datetime

Datum laatste aanmaning

 

REM_DAYS

decimal

Aantal dagen sinds laatste aanmaning

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur-/crediteurnummer

 

SUM_BAL_EU

int64

Vervallen openstaand bedrag in euro's

 

SUM_IT_BAL

int64

Vervallen openstaand bedrag

 

TO_PAY

int64

Te betalen

 

TRANSPORT

string(16)

Transportbedrag

 

TRN_DATE

datetime

Factuurdatum

 

TRN_DESC

string(40)

Omschrijving factuur

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365