Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

PEOPLE: Contactpersonen

Name: PEOPLE

Catalog: AccountView

Label: Contactpersonen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AD_NAME

string(40)

Geadresseerde

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

DEAR

string(40)

Aanhef

 

DSP_NAME

string(30)

Volledige naam

 

FAX_BUS

string(20)

Fax zakelijk

 

FAX_PRIV

string(20)

Fax priv�

 

FST_NAME

string(20)

Voornaam

 

IMG_FILE

string(4)

Afbeelding

 

INITIALS

string(10)

Voorletters

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LST_NAME

string(30)

Achternaam

 

MAIL_BUS

string(50)

E-mail zakelijk

 

MAIL_OPT_B

int32

Mailing (e-mail zak)

 

MAIL_OPT_P

int32

Mailing (e-mail priv�)

 

MAIL_PRIV

string(50)

E-mail priv�

 

MSG_MAIL

boolean

Notificatie per email

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PE_CRIT_01

string(10)

Cont.pers lijstveld 1

 

PE_CRIT_02

string(10)

Cont.pers lijstveld 2

 

PE_CRIT_03

string(10)

Cont.pers lijstveld 3

 

PE_CRIT_04

string(10)

Cont.pers lijstveld 4

 

PE_CRIT_05

string(10)

Cont.pers lijstveld 5

 

PE_YN_01

boolean

Contactpersoon aankruisveld 1

 

PE_YN_02

boolean

Contactpersoon aankruisveld 2

 

PE_YN_03

boolean

Contactpersoon aankruisveld 3

 

PE_YN_04

boolean

Contactpersoon aankruisveld 4

 

PE_YN_05

boolean

Contactpersoon aankruisveld 5

 

PP_CODE

string(10)

Contactpersoon

 

PP_NOTE1

string(4)

Opmerking

 

PW_HASH

string(16)

Wachtwoord-hash

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

SEX

decimal

Geslacht

 

TEL_BUS

string(20)

Telefoon zakelijk

 

TEL_MOB

string(20)

Telefoon mobiel

 

TEL_PRIV

string(20)

Telefoon priv�

 

TITLE1

string(20)

Contactpersoon titel 1

 

TITLE2

string(10)

Contactpersoon titel 2

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer