Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

PJ_CARD: Projectkaart

Name: PJ_CARD

Catalog: AccountView

Label: Projectkaart

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACT_COST

int64

Werkelijke kosten

 

ACT_DIFF

int64

Verschil kosten/opbrengsten

 

ACT_P_QTY

decimal

Werkelijk aantal opbrengsten

 

ACT_PROC

int64

Werkelijke opbrengsten

 

ACT_QTY

decimal

Werkelijk aantal kosten

 

ADV_AMT

int64

Voorschot bedrag

 

ADV_QTY

decimal

Voorschot aantal

 

AG_CODE

string(5)

Artikelgroep

 

ART_CODE

string(15)

Artikelcode

 

BMA_COST

int64

Budgetverschil kosten

 

BMA_PROC

int64

Budgetverschil opbrengsten

 

BMA_QTY

decimal

Budgetverschil aantal

 

BPA_COST

decimal

Budget procentueel verschil kosten

 

BPA_PROC

decimal

Budget procentueel verschil opbrengsten

 

BPA_QTY

decimal

Budget procentueel verschil aantallen

 

BUD_COST

int64

Budgetkosten

 

BUD_PROC

int64

Budgetopbrengsten

 

BUD_QTY

decimal

Budgetaantal

 

CANC_AMT

int64

Geannuleerd bedrag

 

CANC_QTY

decimal

Geannuleerd aantal

 

COBLI_AMT

int64

Bedrag verplichtingen kosten

 

COBLI_QTY

decimal

Aantal verplichtingen kosten

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COST_OBLI

int64

Werkelijke kosten exclusief verplichtingen

 

CST_AMT

int64

Bedrag geboekt

 

CST_QTY

decimal

Aantal geboekt

 

DECL_AMT

int64

Bedrag declarabel

 

DECL_QTY

decimal

Aantal declarabel

 

DIM_DESC

string(200)

Omschrijving dimensies

 

DPT_CODE

string(10)

Afdeling

 

EMP_GRP

string(10)

Medewerkergroep

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

INV_AMT

int64

Gefactureerd bedrag

 

INV_QTY

decimal

Gefactureerd aantal

 

OMA_COST

int64

Budgetverschil kosten incl verplichtingen

 

OMA_PROC

int64

Budgetverschil opbrengsten incl verplichtingen

 

OPA_COST

decimal

Budget proc kosten incl verplichtingen

 

OPA_PROC

decimal

Budget proc opbrengsten incl verplichtingen

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_DIM

string(5)

Kostensoort als dimensie

 

PCT_FIN

decimal

Percentage gereed

 

PER_FIN

decimal

Financi�le periode

 

PER_PROJ

decimal

Projectperiode

 

PG_CODE

string(10)

Projectgroep

 

POBLI_AMT

int64

Bedrag verplichtingen opbrengsten

 

POBLI_QTY

decimal

Aantal verplichtingen opbrengsten

 

PRF_PROC

int64

Werkelijke kosten incl winstopslag

 

PROC_OBLI

int64

Werkelijke opbrengsten exclusief verplichtingen

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

RAPP_YEAR

string(10)

Rapportagejaar

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REL_COST

int64

Gerealiseerd budget kosten

 

REL_PROC

int64

Gerealiseerd budget opbrengsten

 

REL_QTY

decimal

Gerealiseerd budget aantal

 

RES_ID

string(12)

Bronidentificatie

 

RES_TYPE

int32

Brontype

 

RMA_COST

int64

Budgetverschil gerealiseerde kosten

 

RMA_PROC

int64

Budgetverschil gerealiseerde opbrengsten

 

RMA_QTY

decimal

Budgetverschil gerealiseerd aantal

 

RPA_COST

decimal

Budget procentueel gerealiseerde kosten

 

RPA_PROC

decimal

Budget procentueel gerealiseerde opbrengsten

 

RPA_QTY

decimal

Budget procentueel gerealiseerd aantal

 

SELL_AMT

int64

Te factureren bedrag

 

SELL_QTY

decimal

Te factureren aantal

 

STR_DETAIL

string(15)

Uursoort/artikelcode/kostensoort

 

STR_DETGR1

string(15)

Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort

 

STR_DETGR2

string(10)

Uursoort/artikelgroep/kostensoort

 

STR_GROUP

string(10)

Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort

 

TG_CODE

string(10)

Uursoortgroepcode

 

TIM_CODE

string(10)

Uursoortcode

 

TRANS_AMT

int64

Overgeboekt bedrag

 

TRANS_ART

int32

Aantal artikelmutaties

 

TRANS_ARTH

int32

Aantal artikelmutaties historie

 

TRANS_EXP

int32

Aantal declaratiemutaties

 

TRANS_EXPH

int32

Aantal declaratiemutaties historie

 

TRANS_PJB

int32

Aantal projectoverboekingsmutaties

 

TRANS_PJBH

int32

Aantal projectoverboekingsmutaties historie

 

TRANS_QTY

decimal

Overgeboekt aantal

 

TRANS_TIM

int32

Aantal urenmutaties

 

TRANS_TIMH

int32

Aantal urenmutaties historie

 

TRANS_TRN

int32

Aantal financi�le mutaties

 

TRANS_TRNH

int32

Aantal financi�le mutaties historie

 

TRN_DATE

datetime

Transactiedatum

 

WIP_AMT

int64

Open bedrag

 

WIP_QTY

decimal

Open aantal

 

WRK_CODE

string(10)

Werksoort

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer