Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

PJB_LINE: Projectbudgetteringsregels

Name: PJB_LINE

Catalog: AccountView

Label: Projectbudgetteringsregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AG_CODE

string(5)

Artikelgroep

 

ART_CODE

string(15)

Artikelcode

 

BUD_COST

int64

Budgetkosten

 

BUD_PROC

int64

Budgetopbrengsten

 

BUD_QTY

decimal

Budget aantal

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

DIM_DESC

string(200)

Omschrijving dimensies

 

DPT_CODE

string(10)

Afdeling

 

EMP_GRP

string(10)

Medewerkergroep

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_DIM

string(5)

Kostensoort als dimensie

 

PCT_FIN

decimal

Percentage gereed

 

PCT_WIP

float

Perc gereed financieel

 

PER_FIN

decimal

Financi�le periode

 

PER_PROJ

decimal

Projectperiode

 

PJB_NOTE

string(4)

Notitie

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

RAPP_YEAR

string(10)

Rapportagejaar

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REC_ORD

int32

Volgorde

 

REL_COST

int64

Gerealiseerd budget kosten

 

REL_PROC

int64

Gerealiseerd budget opbrengsten

 

REL_QTY

decimal

Gerealiseerd budget aantal

 

RES_ID

string(12)

Bronidentificatie

 

RES_TYPE

int32

Brontype

 

STR_DETAIL

string(15)

Uursoort/artikelcode/kostensoort

 

STR_DETGR1

string(15)

Uursoortgroep/artikelcode/kostensoort

 

STR_DETGR2

string(10)

Uursoort/artikelgroep/kostensoort

 

STR_GROUP

string(10)

Uursoortgroep/artikelgroep/kostensoort

 

TG_CODE

string(10)

Uursoortgroepcode

 

TIM_CODE

string(10)

Uursoortcode

 

TRN_DATE

datetime

Transactiedatum

 

WRK_CODE

string(10)

Werksoort

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer