Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

PO_BUFF: Concept-bestellingen

Name: PO_BUFF

Catalog: AccountView

Label: Concept-bestellingen

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

APX_LIST

string(5)

Prijslijst artikelprijzen

 

ART_AMT

int64

Regeltotaal

 

ART_CODE

string(15)

Artikelcode

 

ART_DATE

datetime

Oorspronkelijke leverdatum

 

ART_PX

int64

Verkoop-/inkoopprijs

 

ART_QTY

decimal

Oorspronkelijk aantal besteld

 

ART_WEEK

int32

Oorspronkelijke leverdatum (week)

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CPY_ORD

boolean

Afl.adres en artikelomschr overnemen uit verk.ord

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

DEL_DATE

datetime

Vermoedelijke leverdatum

 

DEL_WEEK

int32

Vermoedelijke leverdatum (week)

 

DISC_PCT

decimal

Kortingspercentage

 

EMP_NR

string(10)

Medewerkercode

 

GEN_TYPE

decimal

Type

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LOC_CODE

string(5)

Magazijnlocatie

 

NO_COLL

boolean

Bestelling niet verzamelen

 

NO_OPT

boolean

Bestelling niet optimaliseren

 

ORD_DATE

datetime

Besteldatum

 

ORD_QTY

decimal

Aantal te bestellen

 

ORD_QTYP

decimal

Aantal te bestellen (prijseenheid)

 

ORD_QTYU

decimal

Aantal te bestellen (eenheid)

 

ORD_WEEK

int32

Besteldatum (week)

 

PACK_PX

decimal

Verkoop-/inkoopprijs per eenheid

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PCT_LIST

string(5)

Prijslijst kortingspercentages

 

POL_ID

string(10)

Unieke code

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur-/crediteurnummer

 

UNT_CODE

string(10)

Eenheid

 

UNT_CODEP

string(10)

Prijseenheid

 

UNT_PX

int64

Verkoop-/inkoopprijs per prijseenheid

 

WHS_CODE

string(5)

Magazijncode

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer