Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

SCHEDULE: Alerts

Name: SCHEDULE

Catalog: AccountView

Label: Alerts

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACT_CODE

string(10)

Gebruikersactiviteit

 

ADM_CODE

string(10)

Administratie

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

D_INTERVAL

int32

Interval (dagelijks)

 

DEL_FINISH

boolean

Alert na voltooiing verwijderen

 

DF_END

int32

Eindtijd (dagelijks interval)

 

DF_HOUR

int32

Dagelijks interval

 

DF_START

int32

Starttijd (dagelijks interval)

 

DF_TIME

int32

Alerttijd (dagelijks)

 

DF_TYPE

int32

Type dagelijkse frequentie

 

END_DATE

datetime

Einddatum

 

EXP_ADMC

string(10)

Actieve administratie

 

EXP_ADMD

string(100)

Omschrijving actieve administratie

 

EXP_LIC

string(100)

Licentienaam

 

EXP_TIME

datetime

Werkelijk alertmoment

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LST_RUN

datetime

Datum laatst uitgevoerd

 

M_DAY

int32

Dagnummer (maandelijks)

 

M_INTERVAL

int32

Interval (maandelijks)

 

M_TYPE

int32

Type maandelijkse frequentie

 

M_WEEKDAY

int32

Weekdag (maandelijks)

 

M_WEEKNR

int32

Weeknummer (maandelijks)

 

MAIL_BODY

string(4)

E-mailtekst

 

MAIL_NDTXT

string(4)

E-mailtekst als er geen gegevens zijn

 

MAIL_NODAT

boolean

E-mail sturen als er geen gegevens zijn

 

MAIL_SUBJ

string(160)

E-mailonderwerp

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

RPT_EXPTYP

string(10)

Bestandsformaat

 

RUN_DATE

datetime

Gepland alertmoment

 

RUN_DATEV

datetime

Geplande alertdatum

 

SCH_ENDED

boolean

Alert voltooid

 

SCHED_CODE

string(10)

Alertcode

 

SCHED_DESC

string(40)

Omschrijving alert

 

SCHED_STAT

int32

Alertstatus

 

SCHED_SYS

boolean

Systeemalert

 

SCHED_TYPE

int32

Frequentie

 

START_DATE

datetime

Begindatum

 

TGT_DIR

string(240)

Doelmap

 

TGT_FILE

string(160)

Bestandsnaam

 

TGT_LINK

string(240)

Doelkoppeling

 

TGT_MAIL

string(4)

E-mailadres

 

TGT_MAILBC

string(4)

E-mailadres bcc

 

TGT_MAILCC

string(4)

E-mailadres cc

 

TGT_TYPE

int32

Bestemming

 

TGT_XMLRP

boolean

XML-antwoord bewaren

 

W_DAYS

string(7)

Dagen (wekelijks)

 

W_INTERVAL

int32

Interval (wekelijks)

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer