Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

SEC_USR: Gebruikers

Name: SEC_USR

Catalog: AccountView

Label: Gebruikers

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AI_API

string(36)

API-sleutel (gebr) AutoInvoice

 

ALL_ADM

boolean

Alle administraties tonen

 

AUTH_CODE

string(10)

Fiatteringsprofiel

 

BOS_IMP

boolean

Backoffice Server-imitatie

 

CANNOT_CNG

boolean

Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

D_USR_NAME

string(30)

Netwerkgebruikersnaam

 

EM2_SYS

boolean

Wijzigen van systeem-urenbladzijden toegestaan

 

EMAIL

string(50)

E-mailadres

 

FST_NAME

string(20)

Voornaam

 

FVW_NOSTD

boolean

AccountView-weergaven onderdrukken

 

IGN_CPER

boolean

Boeken in geblokkeerde perioden toegestaan

 

IMP_AVAIL

boolean

Tijdelijke login toegestaan

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LAST_PWD

string(4)

Laatst gebruikte wachtwoord

 

LST_NAME

string(40)

Achternaam

 

MUST_CNG

boolean

Gebruiker moet wachtwoord wijzigen bij inloggen

 

NO_EXP

boolean

Wachtwoord verloopt niet

 

ODP_ID

int32

Visma-ID gebruiker

 

PW_HASH

string(16)

Wachtwoord-hash

 

PWD_CNGD

datetime

Datum laatste wijziging wachtwoord

 

REC_BLK

boolean

Geblokkeerd

 

RJT_BOSIMP

boolean

BOS-imitatie van deze gebruiker niet toestaan

 

SOA_NOMSG

boolean

Verkoopadvies-meldingen onderdrukken

 

USR_ID

string(20)

Gebruikersnaam

 

USR_NAME

string(70)

Gebruikersnaam voluit

 

WF_ACCESS

int32

IFA-rol

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer