Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

SO_HDR: Verkooporders

Name: SO_HDR

Catalog: AccountView

Label: Verkooporders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

APX_LIST

string(5)

Prijslijst artikelprijzen

 

ART_DATE_W

string(40)

Orderdatum uitgeschreven

 

ASS_CODE

string(10)

Serienummer

 

ASS_OLD

string(10)

Overstaplicentie

 

AUTH_HIST

string(4)

Fiatteringshistorie

 

AVG_VAT

int64

Gemiddeld BTW-percentage order

 

BCC_EMAIL

string(4)

Bcc

 

BLK_AMT

int64

Bedrag G-rekening

 

BV_AMT

int64

Bedrag UWV

 

CC_EMAIL

string(4)

Cc

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COMMENT1

string(40)

Omschrijving verkooporder

 

COMMENT2

string(4)

Externe notitie

 

COMMENT3

string(4)

Interne notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CRED_LIM_P

decimal

Percentage kredietbeperking order

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_UNIT

int64

Valuta-eenheid order

 

DATE_NOT

boolean

E-mail sturen naar verkoper als leverdatum wijzigt

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso

 

DEL_ADDR

string(4)

Verzendadres

 

DEL_CODE

string(10)

Afleveradrescode

 

DEL_CP

string(40)

Contactpersoon verzenddebiteur

 

DEL_DATE

datetime

Leverdatum

 

DEL_NOT

boolean

E-mail sturen als verk.order kan worden geleverd

 

DEL_PP

string(10)

Contactpersoon verzenddebiteur

 

DEL_PP_OMS

string(40)

Naam contactpersoon verzenddeb

 

DEL_WEEK

int32

Leverdatum (week)

 

DISC_CODE

string(2)

Code betalingsconditie

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DISC_DESC

string(40)

Omschrijving betalingsconditie

 

EMP_NR

string(10)

Verkoper

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXCHA_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXP_DATE

datetime

Vervaldatum

 

EXP_WEEK

int32

Vervaldatum (week)

 

GROSS_FLG

boolean

Basisbedrag incl BTW weergeven

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_ADDR

string(4)

Factuuradres in landafhankelijke indeling

 

INV_CP

string(40)

Contactpersoon factuurdebiteur

 

INV_DATE

datetime

Factuurdatum

 

INV_PP

string(10)

Contactpersoon factuurdebiteur

 

INV_PP_OMS

string(40)

Naam contactpersoon factuurdeb

 

INV_WEEK

int32

Factuurdatum (week)

 

LB_AMT

int64

Bedrag loonbelasting

 

LNG_CODE

string(5)

Taalcode

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MAND_SEQ

int32

Incassomachtiging

 

ORD_BO

boolean

Artikelen in backorder

 

ORD_COLL

boolean

Order verzameld

 

ORD_COMPL

boolean

Alle bestelde goederen verwerkt

 

ORD_COST

int64

Orderkosten

 

ORD_DATE

datetime

Verk.orderdatum

 

ORD_INVD

boolean

Order gefactureerd

 

ORD_KEEP

boolean

Periodieke order

 

ORD_NR

string(10)

Verk.ordernr

 

ORD_PROC

boolean

Levering verwerkt maar niet gefactureerd

 

ORD_SHIP

boolean

Aantal te leveren ingevoerd

 

ORD_STAT

decimal

Fiatteringsstadium

 

ORD_TOT

int64

Totaal

 

ORD_WEEK

int32

Verk.orderdatum (week)

 

PAC_NR

string(10)

Pakbonnummer

 

PAGE_BLK

boolean

Verkooporder geblokkeerd

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_AMT

int64

Bedrag aanbetaling

 

PCT_LIST

string(5)

Prijslijst kortingspercentages

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PD_VAT

int64

BTW over betalingskorting

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POL_PRIO

decimal

Uitleverprioriteit

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

PREF_DATE

datetime

Toegezegde leverdatum

 

PREF_WEEK

int32

Toegezegde leverdatum (week)

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

QT_ORD_NR

string(10)

Offertenummer

 

RPL_D_OMS

string(40)

Naam verzenddebiteur

 

RPL_DEL

string(10)

Verzenddebiteur

 

RPL_I_OMS

string(40)

Naam factuurdebiteur

 

RPL_INV

string(10)

Factuurdebiteur

 

SALES_PERS

string(40)

Verkoper

 

SBS_NR

string(10)

Abonnement

 

SEL_CODE

string(5)

Selectiecode

 

SG_CODE

string(10)

Versie

 

SHIP_COMP

boolean

Geen deelleveringen toegestaan

 

SHIP_COST

int64

Vervoerskosten

 

SHIP_DESC

string(40)

Omschrijving vervoersmethode

 

SHIP_MTH

string(10)

Vervoersmethode

 

SOH_TYPE

int32

Ordertype

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_PROP

string(40)

Gebouw

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straat

 

STAT_DESC

string(30)

Verkooporderstatus

 

SUB_TOT

int64

Totaal excl BTW en bet.kort

 

SUB_TOT_EU

int64

Totaal excl BTW en bet.krt in euro's

 

SUBT_M_DIS

int64

Subtotaal order (excl bet.kort)

 

SUBT_P_DIS

int64

Subtotaal order (incl bet.kort)

 

SUBT_P_VAT

int64

Subtotaal order (incl BTW)

 

TO_EMAIL

string(4)

Aan

 

TO_PAY

int64

Nog te betalen

 

TOT_ADM

int64

Ordertotaal in administratievaluta

 

TOT_EUR

int64

Ordertotaal in euro

 

TOT_HOME

int64

Ordertotaal in landvaluta

 

TRN_BOOK

boolean

Transitorisch verwerken

 

TRN_CNT

int32

Aantal perioden transitorische verwerking

 

TRN_START

int32

Beginperiode transitorische verwerking

 

VAT_ORD

int64

BTW-bedrag orderkosten

 

VAT_SHIP

int64

BTW-bedrag vervoerskosten

 

VAT_TOT

int64

BTW-totaal

 

VAT_TOT_DI

int64

BTW-bedrag order

 

VAT_TOT_EU

int64

BTW-totaal in euro's

 

VC_ORD

string(2)

BTW-code orderkosten

 

VC_SHIP

string(2)

BTW-code vervoerskosten

 

WAGE_SH

int64

Loonaandeel

 

WHS_CODE

string(5)

Magazijn

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer