Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

SOI_LINE: Verkoopfactuurregels

Name: SOI_LINE

Catalog: AccountView

Label: Verkoopfactuurregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AMT_GROSS

int64

Artikelbedrag (bruto)

 

AMT_HOME

int64

Artikelbedrag in administratievaluta

 

AMT_INV_GR

int64

Totaalbedrag factuurregel

 

AMT_NET

int64

Artikelbedrag (netto)

 

AMT_UNIT

int64

Stuksprijs artikel

 

ART_AM_ADM

int64

Artikelbedrag in landvaluta

 

ART_AMT

int64

Artikelbedrag

 

ART_AMT_EU

int64

Artikelbedrag in euro's

 

ART_CA

boolean

Samengesteld artikel

 

ART_CODE

string(15)

Artikelcode

 

ART_DEL_DA

string(40)

Leverdatum artikel uitgeschreven

 

ART_DESC1

string(4)

Omschrijving factuurregel

 

ART_LEVEL

int32

Explosieniveau

 

ART_PX

decimal

Verkoopprijs

 

ART_PX_EUR

int64

Verkoopprijs per stuk in euro's

 

ART_UNIT

string(5)

Eenheid verkoop artikel

 

BM_TAG

string(10)

Unieke sleutel artikelsamenstelling

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CUR_LAY

string(3)

Valutacode van factuur of administratie

 

DEL_DATE

datetime

Leverdatum

 

DEL_WEEK

int32

Leverdatum (week)

 

DIS_AMT_EU

int64

Kortingsbedrag in euro's

 

DISC_AMT_G

int64

Kortingsbedrag (bruto)

 

DISC_AMT_N

int64

Kortingsbedrag (netto)

 

DISC_PCT

decimal

Kortingspercentage

 

DOC_NR

string(10)

Volgnummer

 

DSP_LEVEL

int32

Niveau factuurregel

 

EMP_NR

string(10)

Verkoper

 

ICAT_CODE

string(1)

IS categorie goederenstroom

 

ICNT_SRC

string(2)

IS land van oorsprong

 

ICNT_TGT

string(2)

IS land van bestemming

 

IS_CNTNR

decimal

IS container

 

IS_CUSTCD

decimal

IS taric-code (douanecode)

 

IS_MONTH

int32

IS datering

 

IS_WEIGHT

decimal

IS gewicht

 

ISHP_CODE

string(1)

IS vervoerswijze

 

ISXF_CODE

string(3)

IS statistische factorcode

 

ISYS_CODE

string(2)

IS stelsel

 

ITYP_CODE

string(1)

IS transactiecode

 

LINE_ID

string(10)

Regelidentificatie

 

LOC_CODE

string(5)

Magazijnlocatie

 

MINUS_SIGN

string(1)

Minteken voor kortingsbedrag

 

NO_RES

boolean

Artikel niet reserveren

 

ORD_AMT

int64

Bedrag besteld (verkoop)

 

ORG_ORDNR

string(10)

Oorspronkelijk ordernummer

 

PACK_PX

decimal

Verkoopprijs per eenheid

 

PACKS_QTY

decimal

Aantal stuks verpakkingseenheid * aantal

 

PARENT_ID

string(10)

Bovenliggend artikel

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoort

 

PCT_SIGN

string(1)

Kortingsteken %

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

PROJ_ID

string(10)

Identificatie declaratieregel

 

PROJ_TYPE

int32

Projecttype

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REC_ORD

int32

Regelvolgorde

 

SBSL_ID

string(10)

Identificatie abonnementregel

 

SOL_NOCAL

boolean

Regel gebruiken in berekening

 

STD_QTY

decimal

Aantal benodigde onderdelen

 

SUBTOT_COL

decimal

Totaal aantal colli (regel)

 

SUBTOT_WT

decimal

Totaalgewicht (regel)

 

TEXT_DISCO

string(10)

Tekst 'Korting'

 

TINV_QTY

decimal

Aantal te factureren

 

TINV_QTYP

decimal

Aantal te factureren (prijseenheid)

 

TINV_QTYU

decimal

Aantal te factureren (eenheid)

 

TRANSPORT

string(16)

Transportbedrag

 

UNIT_CUR

int64

Stuksprijs artikel in valuta

 

UNT_BASE

string(10)

Basiseenheid

 

UNT_CODE

string(10)

Eenheid

 

UNT_CODEP

string(10)

Prijseenheid

 

UNT_DESC

string(40)

Omschrijving eenheid

 

UNT_DESCP

string(40)

Omschrijving prijseenheid

 

UNT_PR_GR

int64

Artikelprijs per stuk (bruto)

 

UNT_PR_NT

int64

Artikelprijs per stuk (netto)

 

UNT_PX

decimal

Verkoopprijs per prijseenheid

 

VART_CODE

string(15)

Artikelcode (niet wijzigbaar)

 

VAT_AMT

int64

BTW-bedrag

 

VAT_AMT_EU

int64

BTW-bedrag in euro's

 

VAT_C_1

int64

BTW-bedrag BTW-code 1

 

VAT_C_2

int64

BTW-bedrag BTW-code 2

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VAT_N_1

int64

Nettobedrag BTW-code 1

 

VAT_N_2

int64

Nettobedrag BTW-code 2

 

VAT_PCT

decimal

BTW-percentage artikel

 

VWHS_CODE

string(5)

Magazijncode (niet wijzigbaar)

 

WHS_CODE

string(5)

Magazijncode

 

WHS_LOC

string(15)

Magazijnlocatie artikel (artikelbestand)

 

WHS_LOC_IN

string(15)

Magazijnlocatie artikel (factuur)

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer