Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

SOP_HDR: Uitgifte-opdrachten

Name: SOP_HDR

Catalog: AccountView

Label: Uitgifte-opdrachten

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

ADDRESS1

string(80)

Adres

 

AUTH_HIST

string(4)

Fiatteringshistorie

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COMMENT1

string(40)

Omschrijving uitgifte-opdracht

 

COMMENT2

string(4)

Externe notitie

 

COMMENT3

string(4)

Interne notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

COUNTRY

string(30)

Land

 

DEL_ADDR

string(4)

Verzendadres

 

DEL_CODE

string(10)

Afleveradrescode

 

DEL_CP

string(40)

Contactpersoon verzenddebiteur

 

DEL_DATE

datetime

Leverdatum

 

DEL_PP

string(10)

Contactpersoon verzenddebiteur

 

DEL_PP_OMS

string(40)

Naam contactpersoon verzenddeb

 

DEL_WEEK

int32

Leverdatum (week)

 

EMP_NR

string(10)

Verkoper

 

GEN_AUTO

boolean

Automatisch aangemaakt

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

LNG_CODE

string(5)

Taalcode

 

ORD_NR

string(10)

Verk.ordernr

 

ORD_STAT

decimal

Fiatteringsstadium

 

PAC_NR

string(10)

Pakbonnummer

 

PAGE_BLK

boolean

Uitgifte-opdracht geblokkeerd

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PICK_STAT

int32

Uitgifte-opdrachtstatus

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

RPL_D_OMS

string(40)

Naam verzenddebiteur

 

RPL_DEL

string(10)

Verzenddebiteur

 

SALES_PERS

string(40)

Naam verkoper

 

SEL_CODE

string(5)

Selectiecode

 

SHIP_DESC

string(40)

Omschrijving vervoersmethode

 

SHIP_MTH

string(10)

Vervoersmethode

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_PROP

string(40)

Gebouw

 

ST_REGION

string(40)

Adres-regio

 

ST_STREET

string(60)

Straat

 

WHS_CODE

string(5)

Magazijn

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer