Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

TRN_HDR: Journaalbladzijden

Name: TRN_HDR

Catalog: AccountView

Label: Journaalbladzijden

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

ACCT_OPP

string(10)

Tegenrekening

 

BLK_AMT

int64

Bedrag G-rekening

 

BV_AMT

int64

Bedrag UWV

 

CNG_DATE

datetime

Datum laatste wijziging

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMMENT1

string(4)

Notitie

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

DD_ACT

boolean

Automatische incasso

 

DISC_CODE

string(2)

Betalingsconditie

 

DISC_DAYS

decimal

Kortingstermijn in dagen

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DOC_ID

string(32)

Documentcode

 

DOC_TYPE

int32

Documenttype

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXT_DESC

string(40)

Betalingsreferentie

 

HDR_DESC

string(40)

Omschrijving bladzijde

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_NR

string(12)

Document-/factuurnummer

 

LB_AMT

int64

Bedrag loonbelasting

 

MAND_B2B

boolean

Incassovorm: zakelijk

 

MAND_DATE

datetime

Datum ondertekening

 

MAND_ID

string(35)

Kenmerk incassomachtiging

 

MAND_SEQ

int32

Incassomachtiging

 

PAGE_AMT

int64

Bladsaldo

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer

 

PAGE_VAT

int64

BTW-bedrag bladzijde

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_ID

string(25)

Betalingscode

 

PAYIN_ID

string(25)

Pay-in ID

 

PD_AMT

int64

Bedrag betalingskorting

 

PD_PCT

decimal

Percentage betalingskorting

 

PERIOD

decimal

Periode

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur/Crediteur

 

TRN_DATE

datetime

Mutatiedatum

 

VOUCH_NR

string(15)

Boekstuknummer

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer