Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

TST_SET: Test Scenarios

Name: TST_SET

Catalog: AccountView

Label: Test Scenarios

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

CHK_BATCH

int32

Batch Check Number

 

CHK_CNT

int32

Number of Checks Executed

 

CHK_EMP

string(5)

Check Employee

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

COMP_NAME

string(15)

Workstation

 

DEF_NR

string(5)

Issue Number

 

DEV_EMP

string(5)

Responsible Employee

 

ERR_CNT

int32

Number of Errors

 

ERR_FLGS

int32

Error States

 

HIST_ID

string(10)

Unique Code of Test History Record

 

IMP_EMP

string(5)

ITF Employee

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

IS_DESC

boolean

Strategy Available

 

ITF_DIST

boolean

Sample Script

 

MIN_USR

int32

Minimum Number of Network Test Users

 

NO_MARK

boolean

Do Not Mark in Batch

 

NO_VIRT

boolean

Do not run on virtual

 

OBJ_CODE

string(4)

Object Code

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PRC_CNT

int32

Number of Entry Workstations

 

REC_CUST

boolean

Aangepast

 

RUN_CNT

int32

No of Test Runs

 

RUN_DEVEL

boolean

Run Only in Development Version

 

RUN_INT

int32

Interval

 

RUN_UNIT

int32

Number of Units per Test Run

 

START_FLG

boolean

Test Start

 

TST_DESC

string(4)

Test Description/Strategy

 

TST_FILE

string(30)

Test Script

 

TST_GRP

int32

Scenario Group

 

TST_LNG

string(2)

Language Code

 

TST_NAME

string(128)

Test Description

 

TST_PARENT

string(30)

Parent Script

 

TST_SYS

boolean

System Test

 

TST_TIME

decimal

Exec Time

 

TST_TYPE

int32

Test Type

 

TST_VBS

boolean

Visual Basic Script

 

USR_CNT

decimal

Number of Users

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer