Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

VAT_HDR: BTW-aangiften

Name: VAT_HDR

Catalog: AccountView

Label: BTW-aangiften

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

FIAT_DATE

datetime

Fiatteringsdatum

 

INP_DATA

string(4)

Invoergegevens

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INT_ADDR1

string(41)

Adres intermediair

 

INT_ASS

string(20)

Naam koepelorganisatie fiscale dienstverleners

 

INT_BECON

string(17)

BECON-nummer

 

INT_CITY

string(24)

Plaats intermediair

 

INT_CNAME

string(35)

Contactpersoon intermediair

 

INT_NAME

string(35)

Naam intermediair

 

INT_PCODE

string(10)

Postcode intermediair

 

INT_PHONE

string(25)

Telefoonnummer intermediair

 

INT_USE

boolean

Ondertekening intermediair

 

IS_SUPPL

boolean

Suppletie-aangifte

 

MSG_ID

string(8)

Kenmerk

 

MSG_IDNR

string(10)

Uniek nummer aangiftebericht

 

PA_CODE

string(10)

Vennoot

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PAY_ATTR

string(17)

Betalingskenmerk

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

RET_STAT

int32

Aangiftestatus

 

RET_TYPE

int32

Aangiftetype

 

RET_YEAR

int32

Aangiftejaar

 

RNG_CODE

string(10)

Vennotenadministratie

 

RPT_DATE1

datetime

Datum vanaf

 

RPT_DATE2

datetime

Datum t/m

 

RPT_PER1

int32

Periode van

 

RPT_PER2

int32

Periode tot

 

RPT_QTR

int32

Kwartaal

 

RPT_RNG

int32

Tijdsbestek

 

TAX_ADDR1

string(41)

Adres bedrijf

 

TAX_CITY

string(24)

Plaats bedrijf

 

TAX_CNAME

string(35)

Contactpersoon bedrijf

 

TAX_NAME

string(35)

Bedrijfsnaam

 

TAX_PCODE

string(10)

Postcode bedrijf

 

TAX_PHONE

string(25)

Telefoonnummer contactpersoon

 

TIME_FRAME

int32

Tijdsbestek

 

TIME_RNG

string(2)

Aangiftetijdvak

 

TIME_TYPE

int32

Aangifteperiode

 

VAT_DESC

string(80)

Omschrijving aangifte

 

VAT_ERR

string(4)

Aangifteproblemen

 

VAT_NOTE

string(4)

Notitie aangifte

 

VAT_NR

string(14)

BTW-nummer aangifte

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer