Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

WEB_ORD: AccountView-weborders

Name: WEB_ORD

Catalog: AccountView

Label: AccountView-weborders

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCT_NAME

string(40)

Bedrijfsnaam

 

ADMIN_NAME

string(40)

Achternaam

 

AMT_OEK

int64

Korting onderhoud eerste jaar

 

AMT_SSK

int64

Standaardsoftwarekorting

 

ASS_CODE

string(10)

Licentiecode

 

ASS_DESC

string(50)

Licentienaam

 

AV_TYPE

int32

AccountView-uitvoering

 

AV_VERS

string(10)

AccountView-versie

 

CITY

string(35)

Plaats

 

CNG_DATE

datetime

Wijzigingsdatum

 

CNG_NR

int32

Wijzignummer

 

CNG_USR

string(20)

Medewerker laatste wijziging

 

CNT_CODE

string(2)

ISO-landcode

 

COC_CODE

string(15)

KvK-nummer

 

COMMENT2

string(4)

Notitie

 

CPA_CODE

string(40)

Accountant

 

DEL_DATE

datetime

Toegezegde leverdatum

 

DESC_OEK

string(40)

Omschrijving korting onderhoud eerste jaar

 

DESC_SSK

string(40)

Omschrijving standaardsoftwarekorting

 

FAX_BUS

string(20)

Fax zakelijk

 

INITIALS

string(10)

Voorletters

 

INP_DATE

datetime

Invoerdatum

 

INP_USR

string(20)

Invoermedewerker

 

INV_NR

string(10)

Factuurnummer

 

LINK_TYPE

string(40)

Functie

 

MAIL_BUS

string(50)

E-mail zakelijk

 

MAINT_CNTR

string(4)

Onderhoudscontract

 

NOTES_VAR

string(4)

Notitie dealer

 

ORD_ID

string(38)

Webordercode

 

ORD_NR

string(10)

Verk.ordernr

 

ORD_RET

boolean

Weborder teruggestuurd

 

PAGE_NR

string(10)

Voorraadbladzijdenummer

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PO_BOX

string(80)

Postadres

 

PO_CITY

string(35)

Plaats postadres

 

PO_CODE

string(10)

Postcode postadres

 

POST_CODE

string(10)

Postcode

 

RPL_CHN

string(10)

Dealer van relatie

 

SEX

decimal

Geslacht

 

SIC_CODE

string(10)

Branchecode

 

SRC_TYPE

int32

Herkomst

 

ST_EXTRA

string(10)

Adres-toevoeging

 

ST_NR

string(10)

Huisnummer

 

ST_STREET

string(60)

Straat

 

SYNC_ORDER

boolean

Weborder synchroniseren

 

TEL_BUS

string(20)

Telefoon zakelijk

 

VAT_NR

string(14)

BTW-nummer

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer