Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

CheckIn_Appointments: itgen_aoe_checkin_appointments

Name: CheckIn_Appointments

Catalog: AfasOnline

Schema: AfasOnline

Label: itgen_aoe_checkin_appointments

Documentation:

CheckIn_Appointments

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

appointment_end_time

string

appointment_end_time

 

 

appointment_id

int32

appointment_id

 

 

appointment_location_id

string

appointment_location_id

 

 

appointment_location_name

string

appointment_location_name

 

 

appointment_name

string

appointment_name

 

 

appointment_start_time

string

appointment_start_time

 

 

contact_barcode

string

contact_barcode

 

 

contact_code

string

contact_code

 

 

contact_company

string

contact_company

 

 

contact_first_name

string

contact_first_name

 

 

contact_full_name

string

contact_full_name

 

 

contact_full_name_roep

string

contact_full_name_roep

 

 

contact_id

int32

contact_id

 

 

contact_image_full_id

string

contact_image_full_id

 

 

contact_image_full_name

string

contact_image_full_name

 

 

contact_image_thumb_id

string

contact_image_thumb_id

 

 

contact_image_thumb_name

string

contact_image_thumb_name

 

 

contact_initials

string

contact_initials

 

 

contact_org_id

string

contact_org_id

 

 

contact_roep_name

string

contact_roep_name

 

 

contact_surname

string

contact_surname

 

 

event_end_time

datetime

event_end_time

 

 

event_id

int32

event_id

 

 

event_location_id

string

event_location_id

 

 

event_location_name

string

event_location_name

 

 

event_name

string

event_name

 

 

event_print_badge

boolean

event_print_badge

 

 

event_session_id

int32

event_session_id

 

 

event_start_time

datetime

event_start_time

 

 

event_take_photo

boolean

event_take_photo

 

 

 

18-03-2019 16:2017.31.45-BETA+1956

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer