Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Infine_Debiteuren: itgen_aoe_infine_debiteuren

Name: Infine_Debiteuren

Catalog: AfasOnline

Schema: AfasOnline

Label: itgen_aoe_infine_debiteuren

Documentation:

Infine_Debiteuren

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Bankrekeningnummer

string

Bankrekeningnummer

 

 

Betalingsvoorwaarde

string

Betalingsvoorwaarde

 

 

BIC-code

string

BIC-code

 

 

Btw-nummer

string

Btw-nummer

 

 

E-mail

string

E-mail

 

 

Fax

string

Fax

 

 

Huisnummer

int32

Huisnummer

 

 

Huisnummer_2

int32

Huisnummer

 

 

IBAN-nummer

string

IBAN-nummer

 

 

KvK-nummer

string

KvK-nummer

 

 

Land

string

Land

 

 

Land_2

string

Land

 

 

Naam

string

Naam

 

 

Nummer

string

Nummer

 

 

Organisatienummer

string

Organisatienummer

 

 

Postcode

string

Postcode

 

 

Postcode_2

string

Postcode

 

 

Straat

string

Straat

 

 

Straat_2

string

Straat

 

 

Telefoon

string

Telefoonnr.

 

 

Toev._aan_huisnr.

string

Toev. aan huisnr.

 

 

Toev._aan_huisnr._2

string

Toev. aan huisnr.

 

 

Verzamelrekening

string

Verzamelrekening

 

 

Website

string

Website

 

 

Woonplaats

string

Woonplaats

 

 

Woonplaats_2

string

Woonplaats

 

 

Zoekcode

string

Zoekcode

 

 

 

18-03-2019 16:2017.31.45-BETA+1956

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer