Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Profit_Illness: itgen_aoe_profit_illness

Name: Profit_Illness

Catalog: AfasOnline

Schema: AfasOnline

Label: itgen_aoe_profit_illness

Documentation:

Profit_Illness

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AbsenceId

int32

Verzuimmelding

 

 

AbsenceTypeDesc

string

Type verzuim

 

 

AbsenceTypeId

string

Type verzuim code

 

 

ActionId

int32

Actiecode (connector)

 

 

AddNumber

string

Toev. aan huisnr.

 

 

Address4

string

Land

 

 

ApplyQualifyingDays

decimal

Wachtdagen toepassen

 

 

BSN

string

Burgerservicenummer

 

 

City

string

Woonplaats

 

 

Continuous

boolean

Doorlopend verzuim

 

 

DvId

int32

Dienstverband

 

 

EmployeeId

string

Medewerker

 

 

EmployerId

string

Werkgever

 

 

EndDate

datetime

Einddatum/-tijd

 

 

ExEndDate

string

Verwachte einddatum

 

 

FirstDay

int32

Aanwezig eerste dag

 

 

GUID

string

GUID

 

 

HourWeekPresent

int32

Uren per week aanwezig

 

 

HourWeekPresentTherapy

int32

Aanwezigheidsuren AT per week

 

 

HouseNumber

int32

Huisnummer

 

 

ModifiedDate

string

Gewijzigd op

 

 

NoStatistic

decimal

Verzuimmelding uitsluiten van frequentiestatistiek

 

 

NursingAddress

string

Naam verpleegadres

 

 

Phone

string

Telefoonnr.

 

 

Presence

decimal

% Aanwezigheid

 

 

PresenceTherapy

decimal

% Aanwezigheid AT

 

 

PresentLastDay

int32

Aanwezig laatste dag

 

 

ReasonDesc

string

Reden verzuim

 

 

ReasonEnd

string

Reden afsluiten code

 

 

ReasonId

string

Reden verzuim code

 

 

RecoveredCode

string

Code hersteld code

 

 

ReportDate

string

Melding begin verzuim

 

 

ReportEndDate

datetime

Melding einde verzuim

 

 

StartDate

datetime

Begindatum/-tijd

 

 

Street

string

Straat

 

 

TypeWorkResumption

string

Soort werkhervatting code

 

 

TypeWorkResumptionDesc

string

Soort werkhervatting omschr.

 

 

Vangnet

decimal

Vangnetregeling

 

 

WAO

decimal

WAO/WIA (%)

 

 

ZIPCode

string

Postcode

 

 

 

18-03-2019 16:2017.31.45-BETA+1956

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer