Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Atimo_Ziekte: itgen_aoe_atimo_ziekte

Name: Atimo_Ziekte

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_atimo_ziekte

Documentation:

Atimo_Ziekte

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Atimo_Ziekte

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Atimo_Ziekte

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Atimo_Ziekte

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Atimo_Ziekte

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Actie_Omschrijving

string(80)

Omschrijving

 

 

Actiecode__connector_

int32

Actiecode (connector)

 

 

Begindatum_tijd__Korte_notatie_

datetime

Begindatum/-tijd

 

 

Begintijd_ziek

string(5)

Begindatum/-tijd

 

 

Doorlopend_verzuim

boolean

Doorlopend verzuim

 

 

Eerste__Ziektedag

datetime

Datum actie

 

 

Gewerkte_uren_op_datum_hervatting

decimal

Aanwezig laatste dag

 

 

Hervattingsdatum

datetime

Datum hervatting

 

 

Hervattingstijd

string(5)

Einddatum/-tijd

 

 

Kamernummer

string(15)

Kamernummer

 

 

Medewerker

string(15)

Medewerker

 

 

Medewerker_exporteren_naar_tijdregistratie

boolean

Medewerker exporteren naar tijdregistratie

 

 

Meldingsdatum

datetime

Melding begin verzuim

 

 

Meldingstijd

string(5)

Melding begin verzuim

 

 

Met_ingang_van

datetime

Datum/tijd

 

 

Nieuw

int32

Dienstverband

 

 

Percentage_hervatting

decimal

% Aanwezigheid

 

 

Reden_ziekte

string(100)

Reden verzuim

 

 

Reden_ziekte_code

string(20)

Reden verzuim code

 

 

Telefoon

string(30)

Telefoonnr.

 

 

Uren_gewerkt_eerste_dag

string(15)

Medewerker

 

 

Vermoedelijke_bevallingsdatum

datetime

Verwachte datum bevalling

 

 

Verpleegadres_regel_1__straat_-_huisnr_

string(255)

Adresregel 1 (straat - huisnr)

 

 

Verpleegadres_regel_2__toevoeging_

string(255)

Adresregel 2 (toevoeging)

 

 

Verpleegadres_regel_3__postc_-_wpl_

string(255)

Adresregel 3 (postc - wpl)

 

 

Verpleegadres_regel_4__land_

string(255)

Adresregel 4 (land)

 

 

Verpleegafd_

string(80)

Verpleegafdeling

 

 

Verwachte_duur_code

datetime

Verwachte einddatum

 

 

Verzuimomschrijving_code

string(10)

Type verzuim

 

 

Volgnummer__Ipa_

int32

Dienstverband

 

 

Volledig_hersteld

string(20)

Code hersteld code

 

 

WAO_percentage

decimal

WAO/WIA (%)

 

 

Werkt_nu_aantal_dagen

int32

Uren per week aanwezig

 

 

Werkt_nu_aantal_uren

decimal

Uren per week aanwezig

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365