Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

CheckIn_Theme: itgen_aoe_checkin_theme

Name: CheckIn_Theme

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_checkin_theme

Documentation:

CheckIn_Theme

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/CheckIn_Theme

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/CheckIn_Theme

Update Service URL (OData-specific): /connectors/CheckIn_Theme

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/CheckIn_Theme

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

background_id

string(32)

background_id

 

 

background_name

string(255)

background_name

 

 

cus_apt_with

string(25)

cus_apt_with

 

 

cus_bdg_com

string(100)

cus_bdg_com

 

 

cus_ckin_btn

string(25)

cus_ckin_btn

 

 

cus_ckin_for

string(25)

cus_ckin_for

 

 

cus_mk_bdg

string(50)

cus_mk_bdg

 

 

cus_no_qr

string(25)

cus_no_qr

 

 

cus_not_fnd

string(100)

cus_not_fnd

 

 

cus_pic_tkn

string(50)

cus_pic_tkn

 

 

cus_post_ckin

string(100)

cus_post_ckin

 

 

cus_qr

string(50)

cus_qr

 

 

cus_srch

string(50)

cus_srch

 

 

cus_strt_wlcm

string(25)

cus_strt_wlcm

 

 

cus_tk_pic

string(50)

cus_tk_pic

 

 

cus_use_old_pic

string(50)

cus_use_old_pic

 

 

cus_wlc_usr

string(25)

cus_wlc_usr

 

 

dark_font

string(25)

dark_font

 

 

formal

boolean

formal

 

 

language

string(100)

language

 

 

light_font

string(25)

light_font

 

 

location_id

string(20)

location_id

 

 

logo

string(32)

logo

 

 

logo_name

string(255)

logo_name

 

 

photo_overlay_id

string(32)

photo_overlay_id

 

 

photo_overlay_name

string(255)

photo_overlay_name

 

 

print_badge

boolean

print_badge

 

 

QR_code

boolean

QR_code

 

 

secondary_color

string(25)

secondary_color

 

 

theme_color

string(25)

theme_color

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer