Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Debiteuren: itgen_aoe_debiteuren

Name: Debiteuren

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_debiteuren

Documentation:

Debiteuren

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Debiteuren

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Debiteuren

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Debiteuren

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Debiteuren

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

A_Huisnummer

int32

Bezoek Huisnummer

 

 

A_Id

int32

Bezoekadres

 

 

A_Land

string(2)

Land ISO Alpha-2

 

 

A_Land1

string(3)

Bezoek Land

 

 

A_Postcode

string(15)

Bezoek Postcode

 

 

A_Straat

string(60)

Bezoek Straat

 

 

A_Toevoeging

string(30)

Bezoek Huisnummer toevoeging

 

 

A_Woonplaats

string(50)

Bezoek Woonplaats

 

 

Activate

string(50)

Activate

 

 

Bank-_girorekeningnummer

string(40)

Bank-/girorekeningnummer

 

 

Bedrijf

string(255)

Relatie Naam

 

 

BTW

string(21)

Btw-nummer

 

 

Contactpersoon_factuur

int32

Contactpersoon factuur

 

 

DebiteurID

string(16)

Debiteur

 

 

F_Huisnummer

int32

Postadres Huisnummer

 

 

F_Id

int32

Postadres

 

 

F_Land

string(2)

ISO Alpha-2

 

 

F_Land1

string(3)

Postadres Land

 

 

F_Postcode

string(15)

Postadres Postcode

 

 

F_Straat

string(60)

Postadres Straat

 

 

F_Toevoeging

string(30)

Postadres Huisnummer toevoeging

 

 

F_Woonplaats

string(50)

Postadres Woonplaats

 

 

Fax

string(255)

Fax werk

 

 

Geboortedatum__JJJJMMDD_

string(8)

Geboortedatum (JJJJMMDD)

 

 

Geslacht

string(20)

Contacttype code

 

 

KvK

string(30)

KvK-nummer

 

 

Mail

string(255)

E-mail werk

 

 

Naam

string(80)

Naam

 

 

OrgId

string(15)

OrgId

 

 

Password

string(50)

Wachtwoord

 

 

Rechtsvorm

string(50)

Rechtsvorm

 

 

Tel

string(255)

Telefoonnr. werk

 

 

Voorl

string(15)

Voorletters

 

 

Voorn

string(50)

Voornaam

 

 

Voorv

string(15)

Voorvoegsel

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer