Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

MediSoft_Dienstverband_3.50_4: itgen_aoe_medisoft_dienstverband_3.50_4

Name: MediSoft_Dienstverband_3.50_4

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_medisoft_dienstverband_3.50_4

Documentation:

MediSoft_Dienstverband_3.50_4

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/MediSoft_Dienstverband_3.50_4

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/MediSoft_Dienstverband_3.50_4

Update Service URL (OData-specific): /connectors/MediSoft_Dienstverband_3.50_4

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/MediSoft_Dienstverband_3.50_4

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Aantal_uren_per_week

decimal

Aantal uren per week

 

 

Achternaam

string(80)

Achternaam

 

 

Begindatum

datetime

Begindatum

 

 

Begindatum_2

datetime

Begindatum

 

 

Begindatum_contract

datetime

Begindatum contract

 

 

Burgerlijke_staat_code

string(20)

Burgerlijke staat code

 

 

Einddatum

datetime

Einddatum

 

 

Einddatum_2

datetime

Einddatum

 

 

E-mail_prive

string(255)

E-mail privé

 

 

E-mail_werk

string(255)

E-mail werk

 

 

Geboortedatum

datetime

Geboortedatum

 

 

Geslacht

string(54)

Geslacht

 

 

GUID

string(38)

GUID

 

 

Huisnummer

int32

Huisnummer

 

 

Huisnummer_2

int32

Huisnummer

 

 

Land

string(3)

Land

 

 

Medewerker

string(15)

Medewerker

 

 

Mobiel_prive

string(255)

Mobiel privé

 

 

Naam

string(255)

Naam werkgever

 

 

Nationaliteit_code

string(20)

Nationaliteit code

 

 

Omschrijving_2

string(50)

Omschrijving

 

 

Omschrijving_2_2

string(50)

Omschrijving

 

 

Organisatorische_eenheid

string(10)

Organisatorische eenheid

 

 

Parttime____

decimal

Parttime (%)

 

 

Postcode

string(15)

Postcode

 

 

Postcode_2

string(15)

Postcode

 

 

Salaris

decimal

Salaris

 

 

Straat

string(60)

Straat

 

 

Straat_2

string(60)

Straat

 

 

Telefoonnr__prive

string(255)

Telefoonnr. privé

 

 

Telefoonnr__werk

string(255)

Telefoonnr. werk

 

 

Toev__aan_huisnr_

string(30)

Toev. aan huisnr.

 

 

Toev__aan_huisnr__2

string(30)

Toev. aan huisnr.

 

 

Volgnummer_dienstverband

int32

Volgnummer dienstverband

 

 

Volgnummer_Organisatorische_eenheid_functie

int32

Volgnummer Organisatorische eenheid/functie

 

 

Voorletters

string(15)

Voorletters

 

 

Voornaam

string(50)

Voornaam

 

 

Voorvoegsel

string(15)

Voorvoegsel

 

 

Werkgever

string(15)

Werkgever

 

 

Woonplaats

string(50)

Woonplaats

 

 

Woonplaats_2

string(50)

Woonplaats

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer