Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Precal_Openstaande_posten_debiteur: itgen_aoe_precal_openstaande_posten_debiteur

Name: Precal_Openstaande_posten_debiteur

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_precal_openstaande_posten_debiteur

Documentation:

Precal [Openstaande posten debiteur]

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Precal_Openstaande_posten_debiteur

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Precal_Openstaande_posten_debiteur

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Precal_Openstaande_posten_debiteur

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Precal_Openstaande_posten_debiteur

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Administratie

int32

Administratie

 

 

BetaaldBedrag

decimal

Betaald bedrag

 

 

BetaaldBedragValuta

decimal

Betaald in valuta

 

 

Boekstukdatum

datetime

Boekstukdatum

 

 

Debet_Credit

string(1)

Debet/credit

 

 

Factuurnummer

string(12)

Factuurnummer

 

 

Omschrijving

string(120)

Omschrijving factuur

 

 

Relatie

string(15)

Nummer

 

 

Saldo

decimal

Saldo

 

 

SaldoValuta

decimal

Saldo (valuta)

 

 

Subnummer

string(16)

Subnummer

 

 

TotaalFactuurbedrag

decimal

Totaal factuurbedrag

 

 

TotaalFactuurbedragValuta

decimal

Totaal factuurbedrag valuta

 

 

Valutacode

string(3)

Valuta

 

 

Vervaldagen

int32

Vervaldagen

 

 

Vervaldatum

datetime

Vervaldatum

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365