Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Profit_SalesorderLines: Sales Order Lines

Name: Profit_SalesorderLines

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: Sales Order Lines

Documentation:

Profit_SalesorderLines

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_SalesorderLines

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_SalesorderLines

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_SalesorderLines

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_SalesorderLines

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AmtRowDiscount

decimal

Bedrag regelkorting

 

 

AmtTotal

decimal

Regelbedrag

 

 

CreateDate

datetime

Aangemaakt op

 

 

CurrencyId

string(3)

Valuta

 

 

CustomerReference

string(100)

Opdrachtnummer/referentie

 

 

DebtorId

string(16)

Verkooprelatie

 

 

Description

string(255)

Omschrijving

 

 

ItemCodeId

string(40)

Itemcode

 

 

ItemTypeCode

string(20)

Type item code

 

 

LineGuid

string(38)

GUID regel

 

 

LineStatusCode

string(20)

Regel status code

 

 

ModifiedDate

datetime

Gewijzigd op

 

 

OrderDate

datetime

Datum

 

 

OrderNumber

string(12)

Ordernummer

 

 

PiecePerUnit

decimal

Aantal eenheden

 

 

PriceNet

decimal

Nettoprijs

 

 

PricePerUnit

decimal

Prijs per eenheid

 

 

SeqNo

int32

Volgnummer

 

 

Status

string(100)

Status

 

 

UnitId

string(15)

Eenheid

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer