Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Profit_Subjects: itgen_aoe_profit_subjects

Name: Profit_Subjects

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_profit_subjects

Documentation:

Profit_Subjects

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Subjects

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Subjects

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Subjects

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Subjects

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

Afgehandeld

boolean

Afgehandeld

 

 

Bron

string(5)

Bron

 

 

Campagne

int32

Campagne

 

 

Comment

string

Toelichting

 

 

ContactNr

int32

ContactId

 

 

DateCreated

datetime

Instuurdatum

 

 

Datum_afgehandeld

datetime

Datum afgehandeld

 

 

EndDate

datetime

Einddatum

 

 

FeV1

int32

Waarde kenmerk 1

 

 

FeV2

int32

Waarde kenmerk 2

 

 

FeV3

int32

Waarde kenmerk 3

 

 

Number

int32

Nummer

 

 

OrgPersId

string(15)

OrgPersId

 

 

Prioriteit

string(100)

Prioriteit

 

 

Project

string(15)

Project

 

 

Responsible

string(80)

Verantwoordelijke

 

 

Source

int32

Aanleiding

 

 

StartDate

datetime

Begindatum

 

 

Status

string(100)

Codetabelwaarde

 

 

Subject

string(255)

Onderwerp

 

 

SubjectId

int32

DossierId

 

 

ToApplicant

boolean

ToSollicitant

 

 

ToCreditor

boolean

ToInkooprelatie

 

 

ToDebtor

boolean

ToVerkooprelatie

 

 

ToEmployee

boolean

ToMedewerker

 

 

ToEmployer

boolean

ToWerkgever

 

 

ToOrgPers

boolean

ToOrgPers

 

 

Type_actie

string(5)

Type actie

 

 

TypeId

int32

DossierType

 

 

WFClosed

datetime

Workflow afgerond

 

 

WFstatus

string(100)

Workflow status

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer