Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog: AfasOnline > Schemas > Schema: GetConnector > Tables

Profit_Timetable: itgen_aoe_profit_timetable

Name: Profit_Timetable

Catalog: AfasOnline

Schema: GetConnector

Label: itgen_aoe_profit_timetable

Documentation:

Profit_Timetable

Partition-specific: false

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Select Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Timetable

Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Timetable

Update Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Timetable

Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Profit_Timetable

Field Selection Method (OData-specific): NotRequired

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

DaysPerWeek

decimal

Aantal dagen per week

 

 

EmployeeId

string(15)

Medewerker

 

 

EmployerId

string(15)

Werkgever

 

 

EndDate

datetime

Einddatum rooster

 

 

HoursPerWeek

decimal

Aantal uren per week

 

 

MaxHours

decimal

Maximum uren per week

 

 

MinHours

decimal

Minimum uren per week

 

 

ModifiedDate

datetime

Gewijzigd op

 

 

PartTime

decimal

Parttime (%)

 

 

SeqNo

int32

Volgnummer rooster

 

 

StartDate

datetime

Begindatum rooster

 

 

Variable

boolean

Wisselend arbeidspatroon

 

 

VariablePattern

boolean

Wisselend arbeidspatroon met werkrooster

 

 

 

07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer