Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Approval > Tabellen

ApprovalWorkflows: Bouw7 Goedkeuringsworkflows

Returns a list of approval workflows for the organization of the current authenticated user. Use HQL to filter for specific items.Returns a list of approval workflows. Use HQL to filter for specific items.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Goedkeuringsworkflows

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ApprovalWorkflows in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ApprovalWorkflows worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

approver1_id

int64

 

The ID of the approver.

approver1_reference

string

 

The full name of the referenced employee.

approver1_type

int64

 

The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick

approver2_id

int64

 

The ID of the approver.

approver2_reference

string

 

The full name of the referenced employee.

approver2_type

int64

 

The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick

approver3_id

int64

 

The ID of the approver.

approver3_reference

string

 

The full name of the referenced employee.

approver3_type

int64

 

The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick

approver4_id

int64

 

The ID of the approver.

approver4_reference

string

 

The full name of the referenced employee.

approver4_type

int64

 

The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick

approver5_id

int64

 

The ID of the approver.

approver5_reference

string

 

The full name of the referenced employee.

approver5_type

int64

 

The type of approver. 0 = Employee, 1 = Project executor, 2 = Project team member, 3 = Project leader, 4 = Free to pick

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

id

int64

ID

The ID of this workflow.

isRestricted

boolean

Is Beperkt

Whether the workflow is restricted.

name

string

Naam

Name of this workflow.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681