Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Approval > Tabellen

PendingApprovalsAssignedToMe: Bouw7 Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

List all pending approvals for the current authenticated user.List all pending approvals for the current authenticated user.

Catalogus: Bouw7

Schema: Approval

Label: Lopende Goedkeuringen Toegewezen aan Mij

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PendingApprovalsAssignedToMe worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

bookNumber

string

Boeknummer

The booking number of the purchase invoice.

comments

string

Aantekeningen

The comment of the purchase invoice.

contactName

string

Contactpersoon Naam

Contact name of the contact or purchase.

costExcludingVat

int64

Kosten exclusief BTW

The cost excluding vat of the contract or purchase invoice.

costIncludingVat

int64

Kosten inclusief BTW

The cost including vat of the contract or purchase invoice.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

date

string

Datum

The date contract or purchase invoice in ATOM format.

id

int64

ID

The ID of this pending approval.

name

string

Naam

Name of the contract or purchase invoice.

number

string

Nummer

Number of the contract or purchase invoice.

projectName

string

Projectnaam

Project name of the contact or purchase.

purchaseInvoiceId

int64

Aankoopfactuur ID

Purchase invoice ID, can be null depends on the given type.

purchaseOrderContractId

int64

Inkoopordercontract-ID

Purchase order contract ID, can be null depends on the given type.

statusId

int64

Status-ID

Status id of the contract or purchase invoice.

subcontractorContractId

int64

Onderaannemercontract-ID

Subcontractor contract ID, can be null depends on the given type.

type

int64

Soort

0 = Purchase invoice, 1 = Purchase order, 2 = Contract subcontractor.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681