Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: AuditLog > Tabellen

QuotationAuditLogsByQuotationId: Bouw7 Offerte-auditlogboeken op Offerte-ID

Get all Quotation audit logs.List all Quotation audit logs for the given Quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: AuditLog

Label: Offerte-auditlogboeken op Offerte-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationAuditLogsByQuotationId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

quotation

int64

 

Quotation ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuotationAuditLogsByQuotationId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the audit log.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the audit log.

id

int64

ID

The unique identifier of the audit log.

message

string

Bericht

The message of the audit log.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681