Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Booking > Tabellen

BookingLinesByProject: Bouw7 Boekingslijnen per project

Returns all available booking items based on its criteria.Returns all available booking items based on its criteria.

Catalogus: Bouw7

Schema: Booking

Label: Boekingslijnen per project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BookingLinesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

endDate

string

 

End date

findForCheckoutDocument

int64

 

Whether the booking lines should be retrieved for a checkout document. Available values: 0, 1.

project

int64

 

Project ID

startDate

string

 

Start date

type

int64

 

Type bit mask

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BookingLinesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

summary_amount

string

Samenvatting Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_contactHours_amount

string

Samenvatting Contacturen Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_contactHours_costPrice

string

Samenvatting Contacturen Kosten Prijs

Total cost price of all items in this category.

summary_contactHours_invoiceAmount

string

Samenvatting Contacturen Factuurbedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_contactHours_itemCount

int64

Samenvatting Contacturen Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_contactHours_sellingPrice

string

Samenvatting Contacturen Verkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

summary_costPrice

string

Samenvatting Kostprijs

Total cost price of all items in this category.

summary_deliveryTickets_amount

string

Samenvatting Leveringsbonnen Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_deliveryTickets_costPrice

string

Samenvatting Levering Tickets Kosten Prijs

Total cost price of all items in this category.

summary_deliveryTickets_invoiceAmount

string

Overzicht leveringsbonnen Factuurbedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_deliveryTickets_itemCount

int64

Samenvatting Leveringsbonnen Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_deliveryTickets_sellingPrice

string

Samenvatting Leveringsbonnen Verkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

summary_employeeHours_amount

string

Samenvatting Werknemer Uren Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_employeeHours_costPrice

string

Samenvatting Werknemersuren Kosten Prijs

Total cost price of all items in this category.

summary_employeeHours_invoiceAmount

string

Samenvatting werknemersuren Factuurbedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_employeeHours_itemCount

int64

Samenvatting Werknemersuren Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_employeeHours_sellingPrice

string

Samenvatting Werknemersuren Verkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

summary_equipment_amount

string

Samenvatting Uitrusting Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_equipment_costPrice

string

Samenvatting Uitrusting Kosten Prijs

Total cost price of all items in this category.

summary_equipment_invoiceAmount

string

Samenvatting Apparatuur Factuurbedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_equipment_itemCount

int64

Samenvatting Uitrusting Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_equipment_sellingPrice

string

Overzicht verkoopprijs apparatuur

Total selling price of all items in this category.

summary_garbage_amount

string

Samenvatting Afval Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_garbage_costPrice

string

Samenvatting Afvalkosten Prijs

Total cost price of all items in this category.

summary_garbage_invoiceAmount

string

Samenvatting Vuilnisfactuur Bedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_garbage_itemCount

int64

Overzicht telling afvalitems

Total amount of booking items in this category.

summary_garbage_sellingPrice

string

Samenvatting Afvalverkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

summary_invoiceAmount

string

Samenvatting Factuurbedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_itemCount

int64

Samenvatting Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_material_amount

string

Samenvatting Materiaal Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_material_costPrice

string

Samenvatting materiaalkosten Prijs

Total cost price of all items in this category.

summary_material_invoiceAmount

string

Samenvatting Materiaalfactuur Bedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_material_itemCount

int64

Samenvatting Materiaal Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_material_sellingPrice

string

Samenvatting materiaalverkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

summary_profit

string

Samenvattende winst

The profit.

summary_purchaseInvoiceLines_amount

string

Overzicht inkoopfactuur Lijnen Bedrag

Total amount of all items in this category.

summary_purchaseInvoiceLines_costPrice

string

Samenvatting aankoopfactuur Regels Kostprijs

Total cost price of all items in this category.

summary_purchaseInvoiceLines_invoiceAmount

string

Overzicht inkoopfactuur Lijnen Factuurbedrag

Total invoice amount of all items in this category.

summary_purchaseInvoiceLines_itemCount

int64

Overzicht inkoopfactuurregels Puntentelling

Total amount of booking items in this category.

summary_purchaseInvoiceLines_sellingPrice

string

Samenvatting Aankoopfactuur Lijnen Verkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

summary_sellingPrice

string

Samenvatting verkoopprijs

Total selling price of all items in this category.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681