Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Calendar > Tabellen

DayOffPerEmployeeById: Bouw7 Vrije dag per werknemer per ID

Returns a single day off per employee based on the given ID.Returns a single day off per employee based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dag per werknemer per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DayOffPerEmployeeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

Voornaam van de werknemer.

employee_id

int64

Werknemer ID

ID of the employee.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

Last name of the employee.

endDate

string

Einddatum

The end date of dayOffPerEmployee.

hours

string

Uren

The duration in hours of this dayOffPerEmployee.

id

int64

ID

The unique identifier of dayOffPerEmployee.

remark

string

Opmerking

The remark of dayOffPerEmployee.

startDate

string

Startdatum

The start date of dayOffPerEmployee.

status

int64

Status

The status of the dayOffPerEmployee.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681