Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Calendar > Tabellen

DaysOffPerEmployee: Bouw7 Vrije dagen per werknemer

Returns a list of day off per employee schemas associated with the organization.Returns a list of days off per employee associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Calendar

Label: Vrije dagen per werknemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Languae](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DaysOffPerEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

employee_departmentId

int64

ID werknemer afdeling

The ID of the department this employee is enrolled in.

employee_exactSalaryFrequency

int64

Werknemer Exact salaris Frequentie

The exact salary frequency of this employee.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

The given name of this employee.

employee_id

int64

Werknemer ID

The ID of the employee.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

The family name of this employee.

endDate

string

Einddatum

The end date in ATOM format.

hours

string

Uren

The duration in hours of this holiday / non-working day.

id

int64

ID

The ID of this holiday / non-working day entry.

remark

string

Opmerking

A remark on this holiday / non-working day.

startDate

string

Startdatum

The start date in ATOM format.

status

int64

Status

The status of this holiday / non-working day.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681