Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contract > Tabellen

CalledReceiptsByPurchaseOrderContract: Bouw7 Afgeroepen ontvangsten per koopordercontract

Returns a list of purchase order contract called receipts associated with the given ID.Returns a list of purchase order contract called receipts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Afgeroepen ontvangsten per koopordercontract

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

Purchase order contract ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CalledReceiptsByPurchaseOrderContract worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

contractId

int64

Contract ID

The contract id of the contract project file.

contractType

int64

Contractsoort

The contract type of the contract project file.

id

int64

ID

The ID of the contract project file.

projectFile_createdAt

string

Projectbestand aangemaakt op

The creation time of the entity.

projectFile_createdBy

string

Projectbestand aangemaakt door

The user that created the entity.

projectFile_id

int64

Projectbestand ID

The ID of the project file.

projectFile_information

string

Informatie projectbestand

The information of the project file.

projectFile_name

string(255)

Naam projectbestand

The name of the project file.

projectFile_updatedAt

string

Projectdossier bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

projectFile_updatedBy

string

Projectbestand bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681